Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Anmäl frånvaro

    Du som vårdnadshavare till ett barn på Katarina norra skola kan frånvaroanmäla på följande sätt:

     

     

    Kategorier: