Till innehåll på sidan

Synpunkter på verksamheten

Om du har synpunkter på vår verksamhet så uppskattar vi att du hör av dig så att vi tillsammans kan utveckla vår skola.

Börja alltid med att kontakta den på skolan som är närmast berörd, i form av, mentor, lärare, förskollärare eller fritidspersonal. Om deras svar inte upplevs vara tillräckligt, vänd dig då till någon i skolledningen. Om inte heller skolledningens svar upplevs tillfredställande finns även möjligheten att vända sig till huvudmannen, Stockholms stad, enligt information på deras webbplats. Synpunkter och klagomål som bidrar till att höja skolans kvalitet tillvaratas i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Dela:
Kategorier: