Till innehåll på sidan

Studievägledning

Skolans vision är att eleverna under hela sin skolgång successivt ska bygga på sina kunskaper om yrken och studier samt öka sin självkännedom för att i årskurs nio vara redo för att göra ett välgrundat gymnasieval.

För att kunna göra detta så krävs kunskap om sig själv, sina styrkor och sina drömmar. Studievägledningens mål är att elevernas studie-och yrkesval inte ska begränsas utifrån sin könsidentitet, sociala-eller kulturella bakgrund samt att verka perspektivvidgande. 

Aktiviteter genomförs av pedagogerna i respektive årskurs med hjälp av studie-och yrkesvägledaren. På högstadiet håller studie-och yrkesvägledaren i all information inför gymnasievalet samt genomför de individuella vägledningssamtalen med eleverna i åk 9.

Studievägledningen är öppen måndag-fredag 08:30-15:00.

 

 

 

Dela:
Kategorier: