Till innehåll på sidan

SL-kort

För information om regler rörande skolskjuts och SL-kort se Stockholm stads webbplats. 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Resor-till-och-fran-skolan1/

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts ett läsår i taget. Ansökan inför kommande läsår sker i slutet av vårterminen innan och lämnas till skolans expedition. Ansökan sker via en blankett som finns att hämta på Stadens webbplats eller på skolans expedition.

Dela:
Kategorier: