Skolråd (för vårdnadshavare)

Här hittar du information rörande Katarina Norras skolråd.

Katarina Norras skolråd är ett forum för samråd mellan vårdnadshavare, lärare och skolledning. I skolrådet lyfts och förs en dialog kring frågor som anses vara viktiga för skolans verksamhet och utveckling. Skolrådet träffas en gång i månaden under terminstid och består i nuläget av ca 40 vårdnadshavare som representerar verksamhetens olika arbetslag. Skolrådsrepresentanterna väljs för två år och agerar språkrör för övriga föräldrar. Mer information kring skolrådet och dess funktion finns under Relaterade dokument, ”Information kring skolråd och uppdrag”.
___________________________________________________________________

Länk till skolrådsbloggen där du bland annat hittar information och protokoll: http://www.learnify.se/Hem/blog/Show/5795912

 

Dela:
Kategorier: