Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insats:

Elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken är jämnt fördelade över skoltiden. De sker under förskoleåret, då eleverna också träffar skolläkaren, plus årskurs 4 och årskurs 8.Mellan dessa hälsobesök ska eleverna erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

 

Elevhälsans medicinska insats fullföljer det allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen.

Elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.

Vi arbetar också hälsofrämjande och förebyggande.

 

Skolsköterskor Katarina Norra skola:

Lena Bergsten,  lena.bergsten@stockholm.se

Susann Jonsson Fröler,

Skolkurator:

Lotta Karlsson-Haake, lotta.karlsson-haake@stockholm.se

Mottagningen är bemannad alla veckodagar utom fredagar ojämna veckor.

Skolläkare Barbro Fogström finns i skolan 2 ggr/ månad. Bokning av tid till skolläkaren sker via skolsköterskan.

Skolsköterskorna nås på telefonnummer  08-508  43 008

Vaccinationsmedgivande.pdf

Dela:
Kategorier: