Skolledning

Skolledningen består av:

Johan Arvidsson (Tillförordnad rektor, åk 8-9, övergripande ansvar)

Karin Jeppsson (Biträdande rektor, åk 4-7)

Roger From (Biträdande rektor, förskoleklass-åk 3 samt fritidshem)

 

 

Skolledningen sitter på plan 1

Antal: 3