Skolledning

Skolledningen består av:

Lillemor Hultman (Rektor, övergripande ansvar)

Karin Jeppsson (Biträdande rektor, åk 1 samt 4-6)

Roger From (Biträdande rektor, åk 2-3 samt fritidshem)

Johan Arvidsson (Biträdande rektor, åk 7-9 samt förskoleklass)

 

Skolledningen sitter på plan 1

Antal: 4