Information till antagna elever till blivande förskoleklass läsåret 17/18

Välkomna till Katarina Norra skola!

Under vecka 17 kommer ett välkomstbrev med information att skickas ut till vårdnadshavare vars barn har erbjudits plats och tackat ja till förskoleklass på Katarina Norra skola.

Följande datum gäller för antagna elever denna termin:

10/5 16.00-17.00: Öppet hus. Antagna barn med vårdnadshavare är välkomna att besöka förskoleklassens lokaler.

19/5 9.00-11:30: Besöksdag för barnen. Gruppindelningen och information om denna dag bifogas i välkomstbrevet.

22/5 18.00-19.00: Föräldramöte för vårdnadshavare till antagna barn i aulan, huvudbyggnaden våning 3.

Dela:
Kategorier: