Modersmålsundervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska kan ha rätt till modersmålsundervisning i ett extra språk. Kriterier för rätten till modersmålsundervisning hittas på Skolverkets webbplats. Kompletterande information finns även på Stadens webbplats.

Modersmålsundervisningen sker utanför den garanterade undervisningstiden och kan komma att vara förlagd vid en annan skola. Ämnet är betygsgrundande i årskurs 6-9 och för deltagande krävs bl.a. att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen sker i samarbete med Stockholm Språkcentrum.

Ansökan gör läsårsvis och lämnas senast i början av maj till skolans expedition. Ansökningar som inkommer efter läsårets start kan inte garanteras plats. Ansökan är bindande och antagen elev förväntas delta i beviljad undervisning under hela läsåret. 

Blankett för ansökan om modersmålsundervisning hittas, här på webbplatsen, bland våra "Blanketter".

 

Dela:
Kategorier: