Till innehåll på sidan

Fritidsklubb

Verksamhetsinformation

Fritidsklubben riktar sig till elever i åk 4-6 och avgiften är 800 kr per termin (för mer information om detta se stadens webbplats http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/FritidshemFritidsklubb/). Avgiften faktureras med 200 kr per månad (sep, okt, nov, dec, feb, mar, apr och maj). Önskar man säga upp sin plats på fritidsklubben görs detta skriftligen till skolans expedition. Uppsägningstid är en månad.

Fritidsklubben är, under terminstid, öppen den skolfria delen av dagen och i samband med tillhörande lov. På lovdagar är fritidsklubbens verksamhet öppen mellan 09:00-17:00. Verksamheten bedrivs då tillsammans med övriga fritidshem på skolan och behöver föranmälas. Under skoldagar serveras ett mellanmål på eftermiddagen. I samband med lovdagar serveras även lunch. Observera att fritidsklubben ej har möjlighet att ta emot elever som inte är inskrivna i verksamheten efter skoltid. Elever som inte är inskrivna förväntas lämna skolan efter avslutad skoldag.

Under sommaren (mellan läsår) håller fritidsklubben stängt. Barn i behov av skolbarnomsorg kan enligt skollagen erbjudas plats i fritidshem under perioden då fritidsklubben är stängd. Barnet kommer då integreras i fritidshemmets verksamhet. Kostnaden är inkomstbaserad och följer stadens taxa för barnomsorg, vårdnadshavare ansvarar själv för att inrapporterade uppgifter om inkomst stämmer via Min barnomsorg alternativt ifyllnad av blankett för inkomstuppgifter. Uppsägningstid för plats i skolbarnsomsorgen är en månad. För anmälan till skolbarnomsorg (för elever tillhörande fritidsklubb) under sommarlovet fylls speciell blankett i där start- samt slutdatum för placering anges.

På klubbens blogg finner du kontaktuppgifter till personalen samt övrig information till vårdnadshavare med barn på fritidsklubben.

Dela:
Kategorier: