Fritidshem

Vårt fritidshem är integrerat med skolan. Fritidshemvisten är åldersuppdelade, och samma pedagoger som arbetar med eleverna under undervisningstid följer med dem under eftermiddagen.
I åk 4-6 finns fritidsklubben, som har ett eget hemvist.

För att komma i kontakt med personalen som öppnar och stänger i förskoleklassens lokaler (Åk F-3) finns en telefon. Dit kan man som vårdnadshavare höra av sig för att informera om förseningar vid hämtning.

Hämtning och lämning vid förskoleklass: Tillfälligt telefonnummer till öppning- och stängnings fritids är 08-508 42 993

Fritidshem förskoleklass: 08-508 42 993

Fritidshem åk 1: 08-508 42 933

Fritidshem åk 2: 08-508 43 014 

Fritidshem åk 3: 0761245364

Fritidsklubben: 08-508 42 973

 

 

Dela: