Fritidshem

Vårt fritidshem är integrerat med skolan. Fritidshemvisten är åldersuppdelade, och samma pedagoger som arbetar med eleverna under undervisningstid följer med dem under eftermiddagen.
I åk 4-6 finns fritidsklubben, som har ett eget hemvist.

För att komma i kontakt med personalen som öppnar och stänger i förskoleklassens lokaler (Åk F-3) finns en telefon. Dit kan man som vårdnadshavare höra av sig för att informera om förseningar vid hämtning.

Hämtning och lämning vid förskoleklass: Telefonnummer till öppning- och stängnings fritids är 0761242970

Fritidshem förskoleklass: 0761242970

Fritidshem åk 1: 0761245364

Fritidshem åk 2: 0761242933

Fritidshem åk 3: 0761242967

Fritidsklubben: 08-508 42 973

 

Dela: