Elevråd

Utöver det löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens innehåll så finns det på skolan organiserade möjligheter till inflytande och samråd via elevråd och klassråd. Elevrådet är uppdelat i två enheter (åk 1-5 + åk 6-9) och varje A-, B- och C-klass i respektive årskurs har en representant i elevrådet. Elevrådet möts i intervaller om ca. 4-6 veckor. Klassråden genomförs i årskursvisa A-, B- och C- konstellationer. Vid klassråden behandlas bl.a. frågor till och från elevrådet.

Eleverna ges även regelbundet möjlighet att delta i arbetslagsmöten och skolråd (minst en gång per termin).

Dela:
Kategorier: