Till innehåll på sidan

Elevråd

Utöver det löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens innehåll så finns det på skolan organiserade möjligheter till inflytande och samråd via elevråd och klassråd. Elevrådet är uppdelat i två enheter (åk 1-5 + åk 6-9) och varje A-, B- och C-klass i respektive årskurs har en representant i elevrådet. Elevrådet möts i intervaller om ca. 4-6 veckor. Klassråden genomförs i årskursvisa A-, B- och C- konstellationer. Vid klassråden behandlas bl.a. frågor till och från elevrådet.

Eleverna ges även regelbundet möjlighet att delta i arbetslagsmöten och skolråd (minst en gång per termin).

Dela:
Kategorier: