Till innehåll på sidan

Att söka skola

Ansökningsprocessen till Stockholms stads skolor hanteras centralt inom staden. Aktuell information om skolvalsprocessen finns på stadens webbplats http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/

Om det blir lediga platser i någon av våra befintliga klasser mellan Stockholms stads ordinarie skolvalsperiod (se aktuella tider på stadens webbplats) går vi till eventuella intresseanmälningar som lämnats till skolan. Aktuell plats fördelas då enligt samma urvalsprinciper som vid ordinarie skolval. I samband med ingången av en ny skolvalsperiod sorteras tidigare inskickade intresseanmälningar bort och måste därför vid forstsatt intresse förnyas efter avslutad skolvalsperiod. Intresseanmälan hittas, här på webbplatsen, bland våra "Blanketter" under huvudrubriken "Elev / vårdnadshavare". 

I samband med skolvalsperioden (januari-februari) inbjuder skolan vårdnadshavare till barn som ska söka plats i förskoleklass till ett informationsmöte. Mötet är öppet för alla och information om tider publiceras senast i samband med vårterminens start på skolans webbplats.

Vi har, utöver informationsträffen för blivande förskoleklass, tyvärr inga möjligheter att ta emot besök inför intresseanmälningar. Besök och visning av skolan kan först bli aktuellt i samband med att eleven erbjuds plats.

Dela:
Kategorier: