Årskursbloggar

På Katarina Norra skola har alla årskurser en blogg för att kommunicera med vårdnadshavare. I bloggarna hittar du förutom kontaktuppgifter till lärare och fritidspedagoger som jobbar med eleverna också information om vad som just nu händer i klassen, eventuella utflykter, läxor, prov och ämnesbloggar. I ämnesbloggarna kan man få en närmare presentation av uppgifter och ämnesområden som eleverna jobbar med. I de fall där bloggen är skyddad av ett lösenord ber vi er kontakta någon i arbetslaget för att få tillgång till bloggen.

Här nedan hittar du länkarna till årskursernas bloggar:

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

Spec-bloggen

Klubben

Dela: