ÅK 9, Årskursnyheter från Skolplattformen

Vecka 43

Hej!

Schemabrytande dag fredag 25/10.

Fredagen 25/10 har vi en värdegrundsdag med anledning av FN-dagen. 

Eleverna kommer arbeta i tvärgrupper i årskurs 7-9. 

Samling på skolgården. Vi går sedan till Katarina kyrka  där vi bla kommer sjunga fredssånger tillsammans. Det startar kl. 9.45 i kyrkan. Därefter arbete i tvärgrupper.

Dagen avslutas kl. 14.00. 

Med vänliga hälsningar 

Arbetslag 9

 

Datum att lägga på minnet:

 

Schemabrytande dag 25/10
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

___________________________________________________________________________

Hej!

Information .

Vecka 42

Tack för ett bra och givande föräldramöte!

Den information angående det kommande gymnasievalet som presenterades på föräldramötet kommer att publiceras på skolplattformen.

Schemabrytande dag fredag 25/10.

Fredagen 25/10 uppmärksammar vi FN-dagen och eleverna har en schemabrytande dag.

Mer information om detta kommer nästa vecka.

 

Med vänliga hälsningar 

Arbetslag 9

 

Arbetslaget i åk 9 består av följande lärare:

Kristina Waldemarson - Eng, Ty

Lena Erlandsson - Sv, A/sven

Sara Törneman - SO

Christer Jacobsson - NO/Ma

David Johansson - Idrott

Bengt Nordström - Ma

Övriga undervisande lärare:

Anna Berg - hem- och konsumentkunskap

Anna Videmyr - Bild

Elin Tjärnström - Teknik

Annika den Engelse - Franska

Joel Hedin - Spanska,

Javier Mateos - Spanska

Felix Unsöld - Musik

David Öreby - Trä- och metallslöjd

Ylva Skeppström - Textilslöjd

 

Här finns en länk till Skolans A - Ö där ni finner svar på många frågor man kan tänkas ha som vårdnadhavare.

https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolans-rutiner-o

 

Datum att lägga på minnet:

Schemabrytande dag 25/10
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

Hej 

Några gånger under läsåret planerar vi som skolledning att sammanställa några korta skolövergripande punkter och publicera dessa här på Skolplattformen. Syftet är att informera, er som vårdnadshavare, om viktiga nyheter samt pågående arbeten och relevanta utvecklingsprojekt. Informationen kommer att fokusera på skolövergripande frågor som vi bedömer kan vara av intresse för er.

På gång just nu:

  • Som en del i förvaltningens ambitioner om ökad digitalisering och skollagens skrivelser om tillgång till lärverktyg som behövs för tidsenlig utbildning kommer vi inom en snar framtid att utöka antalet digitala enheter på skolan. Planen är att eleverna i årskurs 4-9, likt många anda av stadens skolor, kommer att få tillgång till en egen enhet. Det kommer naturligtvis även att finnas enheter tillgängliga för årskurs F-3 men dessa kommer generellt sett inte att vara personliga. Mer information om införandet samt förutsättningarna för dess användning kommer att distribueras framöver.

 

  • Lokalmässigt pågår just nu ett omfattande akustikarbete för att förbättra ljudmiljön i huvudbyggnadens korridorer och trapphus. Projektet bekostas av Utbildningsförvaltningen och vår förhoppning är att de nya akustikplattorna på väggar och i tak kommer att resultera i en förbättrad ljudmiljö i skolan.

 

  • Skolans huvudbyggnad kommer under höstlovet att utrustas med entrévärmare. Detta är något som vi önskat länge. Insatsen, som genomförs av fastighetsägaren, bedöms komma att förbättra inomhusklimatet under årets kallare perioder.

 

  • Utbildningsförvaltningen har tagit fram ramarna för ett förväntansdokument som kommer att gälla i stadens skolor. Förväntansdokumentet kommer att tydliggöra vad man som elev och vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan samt vad skolan i sin tur förväntar sig av elever och vårdnadshavare. Vi håller just nu på med att finslipa det sista i vårt lokala dokument och kommer att informera om detta så snart det är klart. Från Katarina Norras sida kommer vi även att förtydliga vilken information ni som vårdnadshavare, på ett skolövergripande plan, kan förvänta er avseende planering, bedömning och betyg på Skolplattformen.

 

  • Skolan ser även över organisationen kring skolrådet och utvärderar detta gentemot befintliga och eventuella alternativa forum. Detta innebär att skolrådet inte kommer att hållas i dess tidigare form. Tillsvidare kan de valda skolrådsrepresentanterna, i de årskurser där det behövs, fortsätta fungera som representanter gentemot arbetslaget alternativt som klassföräldrar om det inte valts andra sådana inom årskursen. Valda representanter kommer även fortsättningsvis att bjudas in till minst ett arbetslagsmöte per termin för att möjliggöra en årskursrelaterad dialog kring eventuella frågor.

 

  • Skolan kommer under hösten att ansluta sig till appen "Skolmaten". Detta kommer göra det möjligt för elever och vårdnadshavare att via dator eller smartphone följa matsedeln på skolan. Veckans matsedel finns dessutom i Skolplattformen och sitter som vanligt även anslagen på dörren till matsalen.

Mvh

Skolledningen

_______________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen

Vecka 40

Information.  

Orientering 4/10- schemabrytande dag.

Program Orienteringsdagen fredag 4 oktober

Vi ser filmen ” A Slumdog Millionaire”  i två salar (Gradängen och 430).

När filmen är slut  åker vi till Kärrtorps IP och äter medhavd matsäck innan orienteringen börjar kl. 12.00.

Dagen beräknas vara slut ca kl. 14.30.

Ta med kläder efter väder, matsäck, vattenflaska samt laddad mobil.

   

Föräldramöte

Välkomna på föräldramöte kl. 18.00 i aulan, onsdag 9/10!

Vi påminner även om att vårdnadshavarna går in och uppdaterar kontaktuppgifter på skolplattformen så att vi har aktuella kontaktuppgifter.

Med vänliga hälsningar

Arbetslag 9         

 

Datum att lägga på minnet:

Orientering 4/10
Föräldramöte 9/10 kl 18.00
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

_________________________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen

Vecka 39

Information.  

Vi har på mentorstiden arbetat med en läxbok/ planeringsbok där eleverna veckovis planerar sin vecka utifrån det läx- och provschema som finns på skolplattformen . De har även fått skriva in övriga aktiviteter de har under veckan .

Vi påminner dock om att de går in och tittar på läxschemat kontinuerligt.  Läx- och provschemat hittar man under årskursens gemensamma nyheter på skolplattformen .

   

Föräldramöte onsdag 9/10

Vi påminner även om att vårdnadshavarna går in och uppdaterar kontaktuppgifter på skolplattformen så att vi har aktuella kontaktuppgifter.

Orientering 4/10

Mer information kommer senare.

Med vänliga hälsningar

Arbetslag 9         

 

Datum att lägga på minnet:

Orientering 4/10
Föräldramöte 9/10 kl 18.00
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

___________________________________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen Vecka 38

Information.      
 

Föräldramöte onsdag 9/10

Välkomna på föräldramöte kl. 18.00 i aulan!

Vi påminner även om att vårdnadshavarna går in och uppdaterar kontaktuppgifter på skolplattformen så att vi har aktuella kontaktuppgifter.

Orientering 4/10

Mer information kommer senare.

Med vänliga hälsningar

Arbetslag 9         

 

Arbetslaget i åk 9 består av följande lärare:

Kristina Waldemarson - Eng, Ty

Lena Erlandsson - Sv, A/sven

Sara Törneman - SO

Christer Jacobsson - NO/Ma

David Johansson - Idrott

Bengt Nordström - Ma

Övriga undervisande lärare:

Anna Berg - hem- och konsumentkunskap

Anna Videmyr - Bild

Elin Tjärnström - Teknik

Annika den Engelse - Franska

Joel Hedin - Spanska,

Javier Mateos - Spanska

Felix Unsöld - Musik

David Öreby - Trä- och metallslöjd

Ylva Skeppström - Textilslöjd

 

Här finns en länk till Skolans A - Ö där ni finner svar på många frågor man kan tänkas ha som vårdnadhavare.

https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolans-rutiner-o

Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår!

Med  vänliga hälsningar
/ Arbetslag 9

Datum att lägga på minnet:

 

Orientering 4/10
Föräldramöte 9/10 kl 18.00
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

 

Gemensamma nyheter för årskurs 9

Vecka 37

Information.

Fotografering måndag 9/9:

Fotograferingen sker i övre idrottssalen.

Skoljogg onsdag 11/9:

Samling i Björns Trädgård.

Kom i tid !

Vi åker därifrån gemensamt till Kärrtorps IP för att delta i skoljoggen.

Ta med kläder efter väder att springa/gå i , vattenflaska samt matsäck.

Vi beräknar avsluta dagen ca kl. 13.00.

Skoljoggen är Sveriges största motionslopp för barn och ungdomar och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet. Varje år deltar närmare en halv miljon unga i skolidrottsförbundets arrangemang Skoljoggen, som 2019 arrangeras för 36:e året i rad. Elever från åk 1 till 9 deltar i arrangemanget.         
 

Springslanten

Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal, föräldrar och andra som engageras i insamlingen. Springslanten går till en förmånstagare, 2017–2021 är det Clowner utan Gränser. Pengarna 2019 går till organisationens arbete för flickors rätt.

SWISH
Ett enkelt sätt att skänka pengar är att använda Swish. Ni kan "swisha" valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 (som du ser är detta ingen 070-nummer men det funkar precis som ett vanligt telefonnummer. Se till att du har den senaste versionen av Swishappen i din telefon.) så kommer pengarna direkt in på Skoljoggens 90-konto.  Läs mer om hur du använder Swish här.

PLUS- OCH BANKGIRO
Ni kan förstås även sätta in ert bidrag på 90-kontot: 
Plusgiro: 901126-3. Bankgiro: 901-1263.

Är det så att du behöver ett vanligt kontonummer når pengarna fram till samma ställe på bankkonto 8901-1, 924 972 903-0 (Swedbank)

Hemstudiedag torsdag 12/9

Utvecklingssamtal hela dagen och eleverna har hemstudiedag.

Undervisande lärare ger hemuppgifter.

Föräldramöte onsdag 9/10

Välkomna på föräldramöte kl. 18.00 i aulan!

Med vänliga hälsningar

Arbetslag 9         

 

Arbetslaget i åk 9 består av följande lärare:

Kristina Waldemarson - Eng, Ty

Lena Erlandsson - Sv, A/sven

Sara Törneman - SO

Christer Jacobsson - NO/Ma

David Johansson - Idrott

Bengt Nordström - Ma

Övriga undervisande lärare:

Anna Berg - hem- och konsumentkunskap

Anna Videmyr - Bild

Elin Tjärnström - Teknik

Annika den Engelse - Franska

Joel Hedin - Spanska,

Javier Mateos - Spanska

Felix Unsöld - Musik

David Öreby - Trä- och metallslöjd

Ylva Skeppström - Textilslöjd

 

Här finns en länk till Skolans A - Ö där ni finner svar på många frågor man kan tänkas ha som vårdnadhavare.

https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolans-rutiner-o

Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår!

Med  vänliga hälsningar
/ Arbetslag 9

___________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskurs 9

Vecka 36

Hej!

Eleverna har utvecklingssamtal torsdag 12/9 hela dagen.

De har hemstudiedag och undervisande lärare ger hemuppgifter.

Mentorerna kommer kontakta er angående tider m.m.

Vi återkommer angående tid för föräldramöte samt tider för skolfotografering och skoljogg.

Datum att lägga på minnet

  • Utvecklingssamtal 12/9
  • Orientering 4/10  
  • Höstlov v.44

___________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen

Vecka 35

Schemabrytande dag tisdag 27 augusti 

Vi samlas klockan 09.30 på skolgården och promenerar tillsammans till Långholmen.

Medtag badkläder mat och dryck för dagen.

Vi beräknar att avsluta dagen vid 13.30.

Vill någon elev stanna kvar på Långholmen behöver vi ett skriftligt godkännande av vårdnadshavare.

Hälsningar AL9

___________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen

Hej!

Välkomna tillbaka till skolan och åk 9!

Här kommer viktig info inför skolstarten:

Skolan startar måndag 19 augusti kl. 9.00.
Samling på skolgården. Därefter samlas vi i Gradängen för praktisk info angående schema m.m.
Lunch serveras i skolan. Därefter är dagen slut.

Tisdagen den 20 augusti går eleverna enligt schema i respektive grupp.

A-B-C-grupperna kommer att se ut som i våras. Däremot kommer 4-grupperna förändras.

Schema kommer att finnas på Skolplattformen för elever och vårdnadshavare.

Den 27 augusti är en schemabrytande dag. Mer info om detta meddelas senare.

Vi vill påminna om att registeruppgifterna som delas vid uppropet ska skrivas på och lämnas in snarast till oss i arbetslaget. Det är även viktigt att vårdnadshavare uppdaterar sina kontaktuppgifter i Skolplattformen.

 

Vi hälsar också våra nya elever extra välkomna!

Arbetslaget i åk 9 består av följande lärare:

Kristina Waldemarson - Eng, Ty

Lena Erlandsson - Sv, A/sven

Sara Törneman - SO

Christer Jacobsson - NO/Ma

David Johansson - Idrott

Bengt Nordström - Ma

Övriga undervisande lärare:

Anna Berg - hem- och konsumentkunskap

Anna Videmyr - Bild

Elin Tjärnström - Teknik

Annika den Engelse - Franska

Joel Hedin - Spanska,

Javier Mateos - Spanska

Felix Unsöld - Musik

David Öreby - Trä- och metallslöjd

Ylva Skeppström - Textilslöjd

 

Här finns en länk till Skolans A - Ö där ni finner svar på många frågor man kan tänkas ha som vårdnadhavare.

https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolans-rutiner-o

Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår!

Med  vänliga hälsningar
/ Arbetslag 9

Dela: