ÅK 8, Årskursnyheter från Skolplattformen

Gemensamma nyheter

Gemensamma nyheter

17/12 Studiebesök riksdagen och demokrativerkstaden 

Vi påminner om studiebesöket till Demokrativerkstaden på tisdag den 17/2 för alla tre klasser. Detta är en schemabrytande dag. Se separat inlägg från Sofie. 

19/12 Julavslutning 

Mer info kommer 

Skolmaten 

Nu finns skolmatsedeln via en app eller en hemsida som heter skolmaten.se, länk till vår skola: https://skolmaten.se/katarina-norra-skola/

Ha en trevlig helg och tredje advent!

Viktiga datum

13/12 Luciatåg 10.50
17/12 Studiebesök:  Demokrativerkstaden
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

 

_________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter

Vi påminner om studiebesöket till Demokrativerkstaden på tisdag den 17/2 för alla tre klasser. Detta är en schemabrytande dag. Se separat inlägg från Sofie. 

Ledighet innan jullov

En del elever har börjat nämna att de åker iväg innan terminen är slut och därmed missar de sista dagarna. Viktigt att tänka på är att vi alltid har skolgång och viktiga uppgifter hela vägen fram till avslutningsdagen och det är inte alltid säkert att det finns möjlighet att ta igen det man missar, vi hänvisar därför alltid resor av semesterkaraktär till loven. Till exempel ligger en del slutuppgifter sista veckan innan jullovet och det blir lång tid att vara borta hela lovet och sen ta igen det när man kommer hem. I år är det också ett studiebesök på riksdagen och demokrativerkstaden 17/12 som är väldigt spännande och lärorikt som man missar om man är borta, det studiebesöket kommer inte kunna tas igen vid något tillfälle. 

Skolmaten 

Nu finns skolmatsedeln via en app eller en hemsida som heter skolmaten.se, länk till vår skola: https://skolmaten.se/katarina-norra-skola/

Ämnesnyheter

SO: Vi arbetar med hållbar utveckling. Se SO-bloggen för mer information
Svenska: Skriver krönikor
Engelska: vi repeterar yrken på engelska och följer upp prao
NO: Vi fortsätter med organisk kemi - bygger modeller av mättade och omättade kolväten och lär oss om alkoholer.
Matematik: Repetition inför fredagens test på första delen av kapitlet - omkrets och area. Vi undersöker också hur man omvandlar volymenheter och räknar ut en cylinders volym.
Hkk: se veckoplanering
Spanska: läxförhör (Glosor kap 5) veckan 48

Viktiga datum

13/12 Luciatåg 10.50
17/12 Studiebesök:  Demokrativerkstaden
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

Ha en trevlig helg och andra advent!

__________________________________________________________________________________________________

Välkomna tillbaka efter prao, hoppas den har varit lärorik! Det har vart tomt på skolan utan er. 

Den här veckan får alla elever i åk 8 en varsin ipad som blir deras studieverktyg och de har ansvar att ta se till att den är laddad och med varje dag. 

Just nu går veckorna i en rasande fart och det är viktigt att ha koll på uppgifter som ska lämnas in och prov med mera. Missar man något är det viktigt att ta ansvar och ta igen det så man slipper ha allt på slutet precis innan jul. 

Viktiga datum

13/12 Luciatåg 10.50
17/12 Studiebesök:  Demokrativerkstaden
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

 

Ämnesnyheter

SO: NU har vi påbörjat arbetsområde: Hållbar utveckling. Se SO-bloggen för mer information
Svenska: Skriver noveller
Engelska: "The Absolutely True Diary of a Part-time Indian" är färdigläst. Skrivuppgift tisdag kring boken och karaktärerna. Inget att förbereda hemma.
NO: Vi börjar med organisk kemi och bekantar oss med några olika kolväten.
Matematik: Vi fortsätter med geometrin. Den här veckan avslutar vi arbetet med cirkelns omkrets och area.
Hkk: se veckoplanering
Spanska: läxförhör (Glosor kap 5) veckan 48

________________________________________________________________________

Utökad digitalisering på Katarina norra skola

Som en del i förvaltningens ambitioner om ökad digitalisering och skollagens skrivelser om tillgång till lärverktyg som behövs för tidsenlig utbildning kommer vi nu att utöka antalet digitala enheter på skolan. Tanken är att eleverna i årskurs 4-9, likt många anda av stadens skolor, kommer att få tillgång till en egen enhet. På vår skola kommer elever i årskurs 4-6 förvara sina enheter i skolan och använda dem under skoltid. Elever i årskurs 7-9 kommer att kvittera ut en personlig enhet som de även har möjlighet att ta med hem. Inför utdelningen av enheter till elever i årskurs 7-9 kommer ni som vårdnadshavare att få hem ett dokument med viktig information om enheten och dess användande. Denna information bygger på stadens centrala förhållningssätt och ett måste för er som vårdnadshavare och berörda elever att ta del av. Genomläsningen av dokumentet och samtalet om dess innehåll bekräftas genom en signering på sista sidan. Den signerade sidan tar eleven därefter med sig till skolan och lämnar in i samband med utlämningen av enheten.

___________________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter

Fredagen den 25/10 har vi en värdegrundsdag med anledning av FN-dagen, dagen kommer vara i tvärgrupper åk 7 - 9. 

Fredagen 25/10

Start på skolgården. 

Avslutas kl 14.00

Just nu på mentortiden tittar på ett avsnitt om skärmtid i serien Din hjärna från SVT. 

Prao - information 

NU ska eleverna ha hittat en praoplats och lämnat in sin praolapp, så glöm inte bort att lämna in den snarast om man missat. Hör av dig till någon vår studie och yrkesvägledare Malene (malene.powell@edu.stockholm.se) om du inte hittat någon praoplats. 

Din hjärna - 2. Vårt digitala liv | SVT Play
www.svtplay.se
Den digitala revolutionen med smarta telefoner har på många sätt gjort våra liv enklare. Men finns det problem med att ägna tre-fyra timmar per dag åt skärmar? Anders Hansen tar reda på vad skärmanvändande gör med våra hjärnor. Del 2 av 5.

Viktiga datum

V.44 Höstlov
V.45 och 46 PRAO
17/12 Studiebesök:  Demokrativerkstaden
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

 

Ämnesnyheter

SO: Kristendomens tre inriktningar. Den här veckan påbörjar vi arbetet med slutuppgiften som blir en dialog ni ska skapa. Se SO-bloggen för mer information
Svenska: Vi analyserar noveller och lär oss grunderna i textanalys.  VI kommer att ha samtal om dessa noveller och göra både längre och kortare analyser. 
 Prova i alla moderna språk nästa! Börja repetera!
Engelska: Denna vecka ska "The Absolutely True Diary of a Part-time Indian" vara färdigläst. Ni får både lektionerna tis och tors att läsa. Jag skickar tillbaka böckerna efter hand. Läs hemma och på läxhjälpen om du inte hinner klart tom torsdag och prata med mig.
NO:  Vi börjar den här veckan att sammanfatta och repetera inför nästa  veckas prov. Planering för området finns här
Matematik: Den här veckan har vi gjort andra delen av provet. I slutet av veckan börjar vi med nästa kapitel - som handlar om geometri. Uppdaterad veckoplanering
Hkk: se veckoplanering

 

Hej 

Några gånger under läsåret planerar vi som skolledning att sammanställa några korta skolövergripande punkter och publicera dessa här på Skolplattformen. Syftet är att informera, er som vårdnadshavare, om viktiga nyheter samt pågående arbeten och relevanta utvecklingsprojekt. Informationen kommer att fokusera på skolövergripande frågor som vi bedömer kan vara av intresse för er.

På gång just nu:

  • Som en del i förvaltningens ambitioner om ökad digitalisering och skollagens skrivelser om tillgång till lärverktyg som behövs för tidsenlig utbildning kommer vi inom en snar framtid att utöka antalet digitala enheter på skolan. Planen är att eleverna i årskurs 4-9, likt många anda av stadens skolor, kommer att få tillgång till en egen enhet. Det kommer naturligtvis även att finnas enheter tillgängliga för årskurs F-3 men dessa kommer generellt sett inte att vara personliga. Mer information om införandet samt förutsättningarna för dess användning kommer att distribueras framöver.
  • Lokalmässigt pågår just nu ett omfattande akustikarbete för att förbättra ljudmiljön i huvudbyggnadens korridorer och trapphus. Projektet bekostas av Utbildningsförvaltningen och vår förhoppning är att de nya akustikplattorna på väggar och i tak kommer att resultera i en förbättrad ljudmiljö i skolan.
  • Skolans huvudbyggnad kommer under höstlovet att utrustas med entrévärmare. Detta är något som vi önskat länge. Insatsen, som genomförs av fastighetsägaren, bedöms komma att förbättra inomhusklimatet under årets kallare perioder.
  • Utbildningsförvaltningen har tagit fram ramarna för ett förväntansdokument som kommer att gälla i stadens skolor. Förväntansdokumentet kommer att tydliggöra vad man som elev och vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan samt vad skolan i sin tur förväntar sig av elever och vårdnadshavare. Vi håller just nu på med att finslipa det sista i vårt lokala dokument och kommer att informera om detta så snart det är klart. Från Katarina Norras sida kommer vi även att förtydliga vilken information ni som vårdnadshavare, på ett skolövergripande plan, kan förvänta er avseende planering, bedömning och betyg på Skolplattformen.
  • Skolan ser även över organisationen kring skolrådet och utvärderar detta gentemot befintliga och eventuella alternativa forum. Detta innebär att skolrådet inte kommer att hållas i dess tidigare form. Tillsvidare kan de valda skolrådsrepresentanterna, i de årskurser där det behövs, fortsätta fungera som representanter gentemot arbetslaget alternativt som klassföräldrar om det inte valts andra sådana inom årskursen. Valda representanter kommer även fortsättningsvis att bjudas in till minst ett arbetslagsmöte per termin för att möjliggöra en årskursrelaterad dialog kring eventuella frågor.
  • Skolan kommer under hösten att ansluta sig till appen "Skolmaten". Detta kommer göra det möjligt för elever och vårdnadshavare att via dator eller smartphone följa matsedeln på skolan. Veckans matsedel finns dessutom i Skolplattformen och sitter som vanligt även anslagen på dörren till matsalen.

Mvh

Skolledningen

______________________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen

Orienteringsdag 

Fredagen 4/10 är det orienteringsdag för eleverna på Kärrtorps IP. 

Samling på Kärrtorps IP, för de som vill åka gemensamt med oss lärare och saknar busskort samlas på skolgården. 

Ta med kläder efter väder, vattenflaska, laddad mobil och matsäck. Vi slutar när vi är klara, eleverna får ta sig hem själva om de vill. 

Prao - information 

Idag onsdag fick eleverna information om prao och en blankett för att söka praoplats, den måste vara ifylld och inlämnad senast 7/10 till vår studie och yrkesvägledare Malene. Prao kommer vara under V.45 och V.46. 

2/10 Föräldramöte kl 18.00 i aulan

Påminner om att lämna in blanketterna era barn fick med sig hem första dagen senast den här veckan!

Datum att lägga på minnet

2/10 18.00 Föräldramöte i aulan
V.44 Höstlov
V.45 och 46 PRAO
17/12 Studiebesök:  Demokrativerkstaden
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

Ämnesnyheter

SO: Nu har vi påbörjat arbetet med kristendomens historia och de olika inriktningarna inom kristendomen. 

Svenska: Vi analyserar noveller och lär oss grunderna i textanalys.  VI kommer att ha samtal om dessa noveller och göra både längre och kortare analyser. 

Engelska: Vi började läsa "The Absolutely True Diary of a Part-time Indian" tis v.37. Vi kommer läsa den fram tom v.41. Det mesta läser de på lektionstid. Om man halkar efter pga tex frånvaro måste man läsa ikapp hemma. Eleverna vet hur mycket som ska läsas varje vecka. v.37 tom sid 53, v.38 tom sid 103, v.39 tom sid.149 v.40 sid 198, v.42 tom sid.230. Viktigt att man följer planen då boksamtal och skrivuppgifter bygger på att man läst. 

NO:  Vi arbetar med ljusets reflektion och brytning i fysiken. Planering för området finns här

Matematik: Vi har nu börjat sammanfatta och repetera inför provet. Uppdaterad veckoplanering

Hkk: se veckoplanering

 

 

 

Dela: