ÅK 7, Årskursnyheter från Skolplattformen

Gemensamma nyheter för årskursen: Nyhetsbrev åk 7 v 43

Vi närmar oss höstlov. Det ska bli skönt för oss alla ta en vilopaus.

Höstlovet kallas numera för läslov. Man vill uppmuntra elever att läsa böcker.

På fredag v 43 kommer vi att ha en temadag. Då alla högstadieelever ska samarbeta kring några diskussionsfrågor utifrån FN-dagen (24/10 men vi firar den på fredagen). Bland annat sjunger vi fredssånger i kyrkan.

Vi har märkt att alla elever inte följer reglerna kring mobiltelefoner. Vänligen diskutera detta hemma.
Mobiler ska vara avstängda och undanstoppade. Många lärare samlar in telefonerna i en låda vid lektionens början.

Vi arbetar vidare med att skapa nya klasser. Vi hoppas bli klara vecka 43.

 

Hälsningar

Arbetslag 7

 

Ämnesnyheter:

SO: Vi arbetar med de abrahamitiska religionerna. 
Svenska - V.35 - 45. Måndagar - Rättstavningsövning 10 ord. Bokläsning, alla har lånat en skönlitterär bok på biblioteket - boken läser eleverna i klassrummet/hemma (läxbok). Eleverna ska skriva en bokrecension (v.45). Tisdagar/Onsdagar - Vi tränar på att skriva en novell (kort berättelse) och utifrån respons bearbeta texten (klar v.43). Även att skriva en saga utifrån en sagokurva (klar v.43). V.40 gör jag en 2 min bravkod (lästest) enskilt med eleverna för att se hur de ligger till i jämförelse med det gränsvärde som finns för åk 7. Läsförståelseövningar utifrån korta texter.
Engelska: Måndagar - Awesome 7 Textbook + Workbook. Digitalt Sanoma övningsmästaren. Torsdagar - Vi tittar på kortfilm/nyheter. Skriver en berättelse - The Magic Door (klar v.44).
NO:
Grupparbete. Eleverna har blivit indelade i grupper och förbereder nu en presentation  av olika organismer v 43.
Eleverna har fått tillbaka sina biologiprov
Föreläsningar och instuderingsmaterial 
Matematik
Eleverna har prov denna vecka.
V 42 börjar vi med nästa kapitel Geometri.
Planering kap 2 Geometri
Slöjd: Trä och metallslöjdsgruppen arbetar med att göra automator. En slags enkel trämaskin som kan utföra en en eller flera rörelser. Vi arbetar mycket med praktisk problemlösning.

 

Datum att lägga på minne

Elevråd 24/10
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Nyhetsbrev åk 7 v 42

Arbetsron i årskursen har klart förbättrats. Det har blivit mycket lugnare och trevligare. Eleverna har blivit mer seriösa vilket gagnar alla. Men vi fortsätter att diskutera arbetsro och försöker förmå varje elev att ta ansvar för sitt eget beteende.

Arbetet med att bygga nya klasser i åk 7 pågår för fullt. De nya klasserna ska användas efter höstlovet.  Vi publicerar de nya grupperna så snart det är möjligt. Eleverna har fått önska tre kamrater och vi garanterar att de får med sig minst en av dessa i den nya klassen. Arbetet är komplicerat då vi utgår från en mängd aspekter t.ex. Jämn fördelning flickor-pojkar, sociala aspekter, relationer, kunskapsnivå, organisation av stöd, SVA-undervisning mm.
Det är viktigt att ni föräldrar stöder oss i detta arbete. Syftet är att försöka skapa tre jämnstarka grupper och i förlängningen nå ännu bättre arbetsro.

Eleverna börjar nu få tillbaka bedömda arbeten och prov. Ta för vana att fråga ditt barn om de har fått tillbaka några bedömningar. Idag fredag får de t.ex. tillbaka sitt Biologiprov.

Eleverna kommer snart att få sina Ipads. Då är det viktigt att de har uppdaterade lösenord och fullständiga inloggningsuppgifter.
Flera av oss lärare kan nu hjälpa till att byta lösenord. Eleverna behöver minnas tre uppgifter för att kunna använda Ipads och t.ex. nå skolplattformen hemifrån:

Användarnamn: t.ex. abxxxxx

Epostadress: förnamn.efternamn@elevmail.stockholm.se

Lösenord: minst 8 tecken och tre olika typer av tecken t.ex. stora/små bokstäver, siffror och allmänna tecken.

 

Hälsningar

Arbetslag 7

Datum att lägga på minne

Elevråd 24/10
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

Ämnesnyheter:

SO: Vi arbetar med de abrahamitiska religionerna. Länk till SO-bloggen: SO-bloggen
Svenska - V.35 - 45. Måndagar - Rättstavningsövning 10 ord. Bokläsning, alla har lånat en skönlitterär bok på biblioteket - boken läser eleverna i klassrummet/hemma (läxbok). Eleverna ska skriva en bokrecension (v.45). Tisdagar/Onsdagar - Vi tränar på att skriva en novell (kort berättelse) och utifrån respons bearbeta texten (klar v.43). Även att skriva en saga utifrån en sagokurva (klar v.43). V.40 gör jag en 2 min bravkod (lästest) enskilt med eleverna för att se hur de ligger till i jämförelse med det gränsvärde som finns för åk 7. Läsförståelseövningar utifrån korta texter.
Engelska: Måndagar - Awesome 7 Textbook + Workbook. Digitalt Sanoma övningsmästaren. Torsdagar - Vi tittar på kortfilm/nyheter. Skriver en berättelse - The Magic Door (klar v.44).
NO:
Grupparbete. Eleverna har blivit indelade i grupper och förbereder nu en presentation  av olika organismer v 43.
Eleverna har fått tillbaka sina biologiprov
Föreläsningar och instuderingsmaterial 
Matematik
Eleverna har prov denna vecka.
V 42 börjar vi med nästa kapitel Geometri.
Planering kap 2 Geometri

Föreläsningar och arbetsmaterial matte
Hkk:
Musik:
IDH:
Slöjd: Trä och metallslöjdsgruppen arbetar med att göra automator. En slags enkel trämaskin som kan utföra en en eller flera rörelser. Vi arbetar mycket med praktisk problemlösning.

 

Hej 

Några gånger under läsåret planerar vi som skolledning att sammanställa några korta skolövergripande punkter och publicera dessa här på Skolplattformen. Syftet är att informera, er som vårdnadshavare, om viktiga nyheter samt pågående arbeten och relevanta utvecklingsprojekt. Informationen kommer att fokusera på skolövergripande frågor som vi bedömer kan vara av intresse för er.

På gång just nu:

  • Som en del i förvaltningens ambitioner om ökad digitalisering och skollagens skrivelser om tillgång till lärverktyg som behövs för tidsenlig utbildning kommer vi inom en snar framtid att utöka antalet digitala enheter på skolan. Planen är att eleverna i årskurs 4-9, likt många anda av stadens skolor, kommer att få tillgång till en egen enhet. Det kommer naturligtvis även att finnas enheter tillgängliga för årskurs F-3 men dessa kommer generellt sett inte att vara personliga. Mer information om införandet samt förutsättningarna för dess användning kommer att distribueras framöver.
  • Lokalmässigt pågår just nu ett omfattande akustikarbete för att förbättra ljudmiljön i huvudbyggnadens korridorer och trapphus. Projektet bekostas av Utbildningsförvaltningen och vår förhoppning är att de nya akustikplattorna på väggar och i tak kommer att resultera i en förbättrad ljudmiljö i skolan.
  • Skolans huvudbyggnad kommer under höstlovet att utrustas med entrévärmare. Detta är något som vi önskat länge. Insatsen, som genomförs av fastighetsägaren, bedöms komma att förbättra inomhusklimatet under årets kallare perioder.
  • Utbildningsförvaltningen har tagit fram ramarna för ett förväntansdokument som kommer att gälla i stadens skolor. Förväntansdokumentet kommer att tydliggöra vad man som elev och vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan samt vad skolan i sin tur förväntar sig av elever och vårdnadshavare. Vi håller just nu på med att finslipa det sista i vårt lokala dokument och kommer att informera om detta så snart det är klart. Från Katarina Norras sida kommer vi även att förtydliga vilken information ni som vårdnadshavare, på ett skolövergripande plan, kan förvänta er avseende planering, bedömning och betyg på Skolplattformen.
  • Skolan ser även över organisationen kring skolrådet och utvärderar detta gentemot befintliga och eventuella alternativa forum. Detta innebär att skolrådet inte kommer att hållas i dess tidigare form. Tillsvidare kan de valda skolrådsrepresentanterna, i de årskurser där det behövs, fortsätta fungera som representanter gentemot arbetslaget alternativt som klassföräldrar om det inte valts andra sådana inom årskursen. Valda representanter kommer även fortsättningsvis att bjudas in till minst ett arbetslagsmöte per termin för att möjliggöra en årskursrelaterad dialog kring eventuella frågor.
  • Skolan kommer under hösten att ansluta sig till appen "Skolmaten". Detta kommer göra det möjligt för elever och vårdnadshavare att via dator eller smartphone följa matsedeln på skolan. Veckans matsedel finns dessutom i Skolplattformen och sitter som vanligt även anslagen på dörren till matsalen.

Mvh

Skolledningen

_______________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen:

Nyhetsbrev åk 7 v 40

Arbetslaget tackar för ett trevligt föräldramöte. Se mötesanteckningar nedan.

Fredag 4/10 v 40 ska eleverna ha orientering.

Eleverna har lektioner enligt schema fram till lunch 11.40.
Vi samlas på skolgården.
Vi ska åka till Liljansskogen
Det är viktigt att eleverna har med sig laddade mobiler och naturligtvis kläder efter väder. Dryck är också bra.

Vi ska vara klara kl 16. Åter till Södermalm ca 16.45

Vi bygger nya ABC-grupper som ska gälla från och med vecka 45.

Hälsningar
Arbetslag 7

Anteckningar från föräldramötet åk 7 100925

Lärarlaget hälsar välkomna!

Fem nya barn och fyra som har slutat. Sammanlagt 74 barn i årskullen.

Presentation av arbetslaget

David, träslöjdslärare som barnen haft även i mellanstadiet, är arbetslagsledare.

Lena, engelskalärare sedan mellanstadiet och nu även svenska lärare.

Ylva, textillärare har träffat barnen sedan mellanstadiet.

Javier, spanska läraren.

Magnus,  mattelärare.

Ämneslärarna är samma som i mellanstadiet förutom Elin Kärnström i teknik och Sara Törneman och Sofi Leeman i SO.

Alla lärares kontaktuppgifter finns på Katarina Norras hemsida.

 

Skolledning

Johan Arvidsson är rektor.

Roger From är biträdande rektor 7-9.

Resten av skolledningen finns på Katarina Norras webbplats.

EHT  - ElevHälsoTeam

Träffas en gång I veckan. Ett krosskompensteam som ska verka förbyggande för att främja elevernas hälsa och lärande.

 

GSIT 2.0 och Skolplattformen

Utbildningsförvaltningen har ny IT-leverantör vilket innebär att alla datorer byts ut.

Alla elever ska få en Ipads. Man kommer framför allt jobba i Office365.

 

Skolplattformen dras fortfarande med problem. Support med den finns på support.skolplattformen@stockholm.se eller telefon 08-50811552. Appen skolplattformen Stockholm kan fungera bättre och har pushnotiser när det finns nyheter att läsa.

Tills vidare ligger även nyhetsbreven på Katarina Norras hemsida.

Många föräldrar upplever problem med att få tillgång till läxkalendern.

Alternativa vägar för läxkalendern med utförliga detaljer om läxan efterfrågas. Lärarlaget ska titta på hur det kan förbättras.

 

Betyg och kunskapskraven

Nya kunskapskrav gäller för högstadiet. Betygen kommer nu vara de som är för årskurs 7-9 vilket innebär att elever kan komma att sänka sina betyg.

 

Arbetsro

En del problem vad det gäller arbetsro. Det har tom gått så långt en mattelektion har behövt avbrytas.

Eleverna har tillsammans med Magnus gjort en överenskommelse. Om en elev stör kan denna få en varning. Läraren skriver upp namnet på tavlan. Om eleven stör igen får denne lämna klassrummet. Läraren kontaktar i så fall vårdnadshavaren.

Föräldrarna kan hjälpa till genom att diskutera med barnen hur viktigt det är med arbetsro. Det har blivit skillnad men kan blir ännu bättre.

 

Flera föräldrar tar upp mobilfrågan och undrar vad policyn är. Policyn i mellanstadiet var att eleverna skulle förvara sina mobiler i sina skåp. Nuvarande policy är att alla mobiltelefoner samlas in i en särskild låda vid lektionens början. Lärarna ska diskutera med eleverna hur nuvarande system fungerar och eventuellt revidera.
 

Val av klassrepresentanter till skolrådet

Fotodokumentation

Det händer att eleverna fotograferas och dokumenteras under utflykter etc. Bilderna läggs upp på ett dropboxkonto. Eleverna som har sekretess eller sagt ifrån fotograferas inte. Alla kan be Magnus att ta bort en bild.

Skolresa åk 9

Finns intresse för en skolresa? Lärarna skulle i så fall följa med. Med sin förra klass så åkte man till Fårö över två nätter. En tanke lärarna har om man skulle kunna åka ännu tidigare än vårterminen i 9:an för att skapa sammanhållning. Magnus mentorsgrupp ansvarar för den första terminen. Kontakta janna.palmgren@creuna.se med e-post, barn och mentor för att skapa av en maillista till alla föräldrar. Det finns också en facebookgrupp – Fågelboet.

Ämnesnyheter:

SO: Nu påbörjar vi arbetet med de abrahamitiska religionerna.
Svenska - V.35 - 45. Måndagar - Rättstavningsövning 10 ord. Bokläsning, alla har lånat en skönlitterär bok på biblioteket - boken läser eleverna i klassrummet/hemma (läxbok). Eleverna ska skriva en bokrecension (v.45). Tisdagar/Onsdagar - Vi tränar på att skriva en novell (kort berättelse) och utifrån respons bearbeta texten (klar v.43). Även att skriva en saga utifrån en sagokurva (klar v.43). V.40 gör jag en 2 min bravkod (lästest) enskilt med eleverna för att se hur de ligger till i jämförelse med det gränsvärde som finns för åk 7. Läsförståelseövningar utifrån korta texter.
Engelska: Måndagar - Awesome 7 Textbook + Workbook. Digitalt Sanoma övningsmästaren. Torsdagar - Vi tittar på kortfilm/nyheter. Skriver en berättelse - The Magic Door (klar v.44).
NO:
Biologiprov 1/10 sid 6-27

Vi har genomgång på tisdagar och arbetar med instudering på måndagar.

Föreläsningar och instuderingsmaterial 
Matematik

Vi arbetar med taluppfattning: Talsystem, delbarhet, primtal, primtalsfaktorisering, decimaltal, avrundning, fyra räknesätten.
De flesta elever har nu gjort diagnosen och arbetar med repetition i blå kurs eller fördjupning i röd kurs.

Föreläsningar och arbetsmaterial matte
Hkk:
Musik:
IDH:
Slöjd: Trä och metallslöjdsgruppen arbetar med att göra automator. En slags enkel trämaskin som kan utföra en en eller flera rörelser. Vi arbetar mycket med praktisk problemlösning.

                          

_____________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen:

Nyhetsbrev åk 7 v 39

Undervisningen har nu pågått i ca 5 veckor. Flera lärare har nu börjat planera in tester, se Läxkalendern i Skolplattformen.

T.ex.

v 40 prov biologi

v 41 matteprov och språkprov

v 42 och 43 skrivuppgift i SO och religion.

Vår strävan är att elever i högstadiet ska ha maximalt 2 prov per vecka.

 

Vi planerar att göra nya grupper (ABC) till efter höstlovet (v 44).
Vår erfarenhet säger oss att det är bra att röra om lite bland eleverna. Vi vill bryta vissa grupperingar och fastlåsta roller, mer likvärdiga grupper,  det är en framgångsrik metod att motverka mobbing, eleverna får en chans att hitta nya kamrater och det är ett sätt att skapa bättre arbetsro i grupperna.
Därför har eleverna fått ”önska” tre kamrater som de vill gå i samma klass med. Vi garanterar att de får minst en av dessa.

Därefter återstår ett stort arbete där vi i arbetslaget ska bygga nya grupper.
Vi hoppas kunna publicera de nya grupperna före genomförandet.
Det är viktigt att ni föräldrar stöder oss i detta arbete. Vi ska naturligtvis försöka ta hänsyn till alla aspekter.

 

Dagordningen för föräldramötet nästa vecka 25/9 är ännu inte helt spikat men vi tänker ta upp följande punkter: presentation av arbetslaget, nya kunskapskrav i högstadiet, arbetsro, Information om Ipads till alla elever, val av föräldrarepresentanter, diskussion om dokumentation av utflykter och idrottsevenemang, diskussion om eventuell klassresa.

 

Hälsningar

Arbetslag 7

 

Datum att lägga på minnet:

25/9 Föräldramöte
4/10 Orientering
V.44 Höstlov
19/12 Julavslutning 
9/1 Skolstart vårterminen

Ämnesnyheter:

SO: Nu påbörjar vi arbetet med de abrahamitiska religionerna. 
Svenska: 
Engelska: 
NO:
Vi lär oss om Evolutionsteorin och Charles Darwin. På labb mikroskoperar vi jästceller. 
Vi har genomgång på tisdagar och arbetar med instudering på måndagar.
Föreläsningar och instuderingsmaterial 
Matematik
Vi arbetar med taluppfattning: Talsystem, delbarhet, primtal, primtalsfaktorisering, decimaltal, avrundning, fyra räknesätten.
Vi börjar närma oss diagnos:
Arbetssätt matematik
Planering för kapitel 1
Föreläsningar och arbetsmaterial matte
Hkk:
Musik:
IDH:
Slöjd: Trä och metallslöjdsgruppen arbetar med att göra automator. En slags enkel trämaskin som kan utföra en en eller flera rörelser. Vi arbetar mycket med praktisk problemlösning.

_________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskursen:

Nyhetsbrev åk 7 v 37

Äntligen är skolplattformen i gång så att vi kan använda den vanliga kanalen för information till föräldrar och elever.

Nyhetsbreven publiceras senast fredag varje vecka.

Ta för vana att regelbundet gå in och  läsa nyhetsbrevet.

Här skriver även lärare in läxor i läxkalendern.

Under fliken ämnesnyheter informerar lärare om pågående undervisning.

 

Fotografering av eleverna sker  fredag  6/7
All fotografering sker i övre idrottssalen.
Elever med skyddad identitet ska fylla i en särskild blankett.

Skoljoggen genomförs  onsdag 11 september.
Eleverna ska springa eller gå 5 km.

Ta med lämpliga kläder samt matsäck.

Åk 7 samlas vid Björnsträdgård utanför ingång T-bana Medborgarplatsen kl. 9.45
Vi äter våra matsäckar efter löpningen och åker hem gemensamt ca kl 13Info om skoljoggen kan hämtas här

Hemstudiedag torsdag 12 september

Den 12 september har elever i åk 7 hemstudiedag vilket möjliggör de uppstarts samtal som planeras i samband med denna dag.
Eleverna kommer att få arbetsuppgifter ungefär motsvarande vad de skulle ha gjort i skolan denna dag.
Arbetsuppgifter finns att hämta här

Uppstartssamtal med respektive mentor sker i huvudsak under vecka 37

Vi pratar mycket med eleverna kring arbetsro. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt de själva önskar utan att behöva störas av andra elever. Arbetsro är viktigt både för lärare och elever. Om det är för stökigt i klassrummet riskerar vi att bli trötta och få ont i huvudet. Alla elever ombedes att särskilt tänka på att inte störa andra elever. Vi ber er föräldrar att även föra denna diskussion hemma.

 

Hälsningar

Arbetslag 7

 

Dela: