ÅK 5, Årskursnyheter från Skolplattformen

Veckobrev 42 årskurs 5

Hej

Till att börja med vill vi tacka föräldrargruppen som har ordnat klassträff åt barnen. 5C på måndag, 5B på tisdag och 5A på onsdag. Det serveras pizza som man köper till demokratiskt pris, dvs man betalar det man kan och betalar med swish på plats. För mer information: helena@independent08.com

Fokus på studiero

Som ni vet har vi nu extra fokus på att få studiero för att alla ska få en rimlig chans att lära sig. Det elever som inte följer skolans regler blir tvugna att lämna klassrummet och komma på återläsning som är: tisdagar 07.30­-08.00, onsdagar 07.30-08-00, torsdagar 14.35-15.10 och fredagar 13.30-14.30.

Mobilerna

En del elever lämna inte in sina mobiler vid dagens första lektion vilket får till följd att de sitter och spelar och kommer för sent till lektionerna. Vi uppskattar om ni kan hjälpa oss att prata med era barn om vikten att alla följer våra gemensamma regler.

Uppskattade brain breaks

Vi har så smått börjat införa minipauser på teorilektioner som är 60 minuter eller mer.

Schemabrytande dag

Fredagen innan höstlovet, 25 oktober, har vi schemabrytande dag med traditionsenlig allsång med fredstema i Katarina norra kyrka. Eleverna samlas i sitt hemklassrum. Vi är i kyrkan och sjunger och på grund av platsbrist kan inga närstående närvara.

 

Mentorstid

L.stöd,
kl 12.40-13.40 i sal 320 och 321

Läxa: engelska glosor. Utematte, om vädret tillåter

(FN dagen).

Schemabrytande dag, eleverna går 09.00-12.00.

 

Det här gör vi just nu:

Bild - Porträttmåleri och prova olika metoder.

Engelska - Champ kapitel 5 ”The united states of America” sidan 77-78. Eleverna har möjlighet att öva på glosorna digitalt på: ovningsmastaren.se

Idrott och hälsa - Rörelse och motion

Matematik - Jag har rättat vårt första prov och det gick galant för de flesta. Jag kommer att gå igenom och lämna tillbaks provet under vecka 43. De elever som behöver öva mer rekommenderar jag matteboken.se. Vi har börjat med kapitel 2 som tar upp längd, area och symmetri. Ni som vill att era barn ska repetera hemma rekommenderar jag att ni köper Koll på matematik 5A Läxbok (Sanoma utbildning) som tar upp det vi arbetar med i skolan.

NO - Nu har vi återgått till elektricitet och energi (fy/kemi) efter att ha lärt oss om vad som händer i kroppen under puberteten (biologi). Barnen är väldigt nyfikna och intresserade av sina kroppar och jag rekommenderar boken: Världens viktigaste bok om kroppen, känslor och sex av Nathalie Simonsson (Ordfront/rfsu)

Svenska - I svenskan arbetar vi med argumenterande texter. Vi läser också en bok som heter Alex dogboy som handlar om ett gatubarn i Honduras. En gång i veckan har vi veckans diktamen där vi tränar stavning och skrivregler.

SO - Vi arbetar med privatekonomi. Vi har talat om ränta, bidrag, försäkringar, spara, förhandla. Vi har också arbetat med att utveckla svar, att motivera och ge exempel. Vi kommer att arbeta med att göra budget, skillnad i ekonomi mellan familjer och yrken.

Teknik - Eleverna får lösa problem och arbeta med olika tekniska lösningar

Textilslöjd - Broderi

Träslöjd - Gör lådor i trä

 

Kommande händelser: 

Schemabrytande kulturdag torsdag 7 november. Mer information kommer.

Matteprov i längd, area och symmetri, fredag 15 november (vecka 46).

NO-prov i elektricitet och energi, onsdag 4 december (vecka 49).

Komihåg att vi inte bara gör bedömningar skriftligt. Det är lika viktigt att vara aktiv på lektionerna.

Vaccination

På måndag 21/10 kommer skolsköterska Susanne att vaccinera de flickor som lämnat in medgivande av vaccination och tackat ja till vaccinationen. Det saknas ca 8 medgivanden (kom ihåg att lämna in blanketten oavsett ja/nej). Vid frågor kontakta Susanne: susanne.m.jonsson@edu.stockholm.se

Klubben på höstlovet

Maila Christer om ditt barn behöver omsorg på höstlovet: christer.lundquist@edu.stockholm.se

Nya mejladresser till skolans personal

Skolan har migrerats och fått en ny it leverantör det medför bland annat att vi har fått nya mejladresser, se nedan.

Vid frågor eller funderingar, kontakta mentorn alternativt ämnesläraren: 

Betty Thomas, engelska: betty.thomas@edu.stockholm.se

Christian, idrott och hälsa: christian.gustavsson@edu.stockholm.se

Elin, so: elin.tjernstrom@edu.stockholm.se

Felix, musik: felix.unsold@edu.stockholm.se

Hanna, svenska: hanna.hallen@edu.stockholm.se

Lena, matte och no: lena.c.lund@edu.stockholm.se

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Årskurs 5 arbetslag

_________________________________________________________________________________________________

Hej 

Några gånger under läsåret planerar vi som skolledning att sammanställa några korta skolövergripande punkter och publicera dessa här på Skolplattformen. Syftet är att informera, er som vårdnadshavare, om viktiga nyheter samt pågående arbeten och relevanta utvecklingsprojekt. Informationen kommer att fokusera på skolövergripande frågor som vi bedömer kan vara av intresse för er.

På gång just nu:

  • Som en del i förvaltningens ambitioner om ökad digitalisering och skollagens skrivelser om tillgång till lärverktyg som behövs för tidsenlig utbildning kommer vi inom en snar framtid att utöka antalet digitala enheter på skolan. Planen är att eleverna i årskurs 4-9, likt många anda av stadens skolor, kommer att få tillgång till en egen enhet. Det kommer naturligtvis även att finnas enheter tillgängliga för årskurs F-3 men dessa kommer generellt sett inte att vara personliga. Mer information om införandet samt förutsättningarna för dess användning kommer att distribueras framöver.

 

  • Lokalmässigt pågår just nu ett omfattande akustikarbete för att förbättra ljudmiljön i huvudbyggnadens korridorer och trapphus. Projektet bekostas av Utbildningsförvaltningen och vår förhoppning är att de nya akustikplattorna på väggar och i tak kommer att resultera i en förbättrad ljudmiljö i skolan.

 

  • Skolans huvudbyggnad kommer under höstlovet att utrustas med entrévärmare. Detta är något som vi önskat länge. Insatsen, som genomförs av fastighetsägaren, bedöms komma att förbättra inomhusklimatet under årets kallare perioder.

 

  • Utbildningsförvaltningen har tagit fram ramarna för ett förväntansdokument som kommer att gälla i stadens skolor. Förväntansdokumentet kommer att tydliggöra vad man som elev och vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan samt vad skolan i sin tur förväntar sig av elever och vårdnadshavare. Vi håller just nu på med att finslipa det sista i vårt lokala dokument och kommer att informera om detta så snart det är klart. Från Katarina Norras sida kommer vi även att förtydliga vilken information ni som vårdnadshavare, på ett skolövergripande plan, kan förvänta er avseende planering, bedömning och betyg på Skolplattformen.

 

  • Skolan ser även över organisationen kring skolrådet och utvärderar detta gentemot befintliga och eventuella alternativa forum. Detta innebär att skolrådet inte kommer att hållas i dess tidigare form. Tillsvidare kan de valda skolrådsrepresentanterna, i de årskurser där det behövs, fortsätta fungera som representanter gentemot arbetslaget alternativt som klassföräldrar om det inte valts andra sådana inom årskursen. Valda representanter kommer även fortsättningsvis att bjudas in till minst ett arbetslagsmöte per termin för att möjliggöra en årskursrelaterad dialog kring eventuella frågor.

 

  • Skolan kommer under hösten att ansluta sig till appen "Skolmaten". Detta kommer göra det möjligt för elever och vårdnadshavare att via dator eller smartphone följa matsedeln på skolan. Veckans matsedel finns dessutom i Skolplattformen och sitter som vanligt även anslagen på dörren till matsalen.

Mvh

Skolledningen

________________________________________________________________________________

Hej på er! Här kommer senaste nytt.

Information från SO - Elin

Vi har de senaste veckorna arbetat med hur man är i skolan, mobbning, boende, familj, lagar och regler. På onsdagen v. 39 (25/9) kommer vi att ha en liten avcheckning kring detta. Eleverna gör detta skriftligt. Fram tills dess kommer vi att arbeta vidare samt repetera. Detta sker både genom eget arbete, arbete i par samt i diskussioner. Från och med v. 40 kommer vi att arbeta med privatekonomi. 

Information från Matte - Lena

Tisdag 1/10 vecka 40  har vi ett mindre mattetest på decimaltal (10del,100del) Eleverna få ett förtest nu på fredag 20/9 så att dem vet vad dem behöver öva på. 

Matsedel

Då vi har samma matsedel som Sjöstadsskolan kan ni se menyn här. https://skolmaten.se/sjostadsskolan/ 

Registeruppgifter

Första dagen fick eleverna blanketten "registeruppgifter". Jättebra om den kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt.

 

Vi ber er vårdnadshavare att ta del av skolans A till Ö via denna länk 

https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolansrutiner-o

samt uppdatera era uppgifter i Skolplattformen. Tack!

Vänligen

AL 5:

Lena Lund Ma/No - lararlenaskomihag@gmail.com

Elin Tjernström SO - elin.tjernstrom@stockholm.se

Christian Gustavsson Idh - christians.gustavsson@stockholm.se

Hanna Hallén Sv -  hanna.hallen@stockholm.se

Felix Unsöld Mu -  felix.unsold@stockholm.se

 

Övrigt undervisande lärare:

Träslöjd Elsa Arvidsson - elsa.arvidsson@stockholm.se

Syslöjd Ylva Skeppström - ylva.skeppstrom@stockhlolm.se

Engelska Betty Thomas - betty.thomas@stockholm.se

Bild och Teknik Anna Mork - anna.mork@stockholm.se

 

____________________________________________________________________________________

Hej på er! Här kommer senaste nytt.

Matsedel

Då vi har samma matsedel som Sjöstadsskolan kan ni se menyn här. https://skolmaten.se/sjostadsskolan/ 

Registeruppgifter

Första dagen fick eleverna blanketten "registeruppgifter". Jättebra om den kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt.

 

Vi ber er vårdnadshavare att ta del av skolans A till Ö via denna länk 

https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolansrutiner-o

samt uppdatera era uppgifter i Skolplattformen. Tack!

Vänligen

AL 5:

Lena Lund Ma/No - lararlenaskomihag@gmail.com

Elin Tjernström SO - elin.tjernstrom@stockholm.se

Christian Gustavsson Idh - christians.gustavsson@stockholm.se

Hanna Hallén Sv -  hanna.hallen@stockholm.se

Felix Unsöld Mu -  felix.unsold@stockholm.se

 

Övrigt undervisande lärare:

Träslöjd Elsa Arvidsson - elsa.arvidsson@stockholm.se

Syslöjd Ylva Skeppström - ylva.skeppstrom@stockhlolm.se

Engelska Betty Thomas - betty.thomas@stockholm.se

Bild och Teknik Anna Mork - anna.mork@stockholm.se

SO

Vi har de senaste veckorna arbetat med hur man är i skolan, mobbning, boende, familj, lagar och regler. På onsdagen v. 39 (25/9) kommer vi att ha en liten avcheckning kring detta. Eleverna gör detta skriftligt. Fram tills dess kommer vi att arbeta vidare samt repetera. Detta sker både genom eget arbete, arbete i par samt i diskussioner. Från och med v. 40 kommer vi att arbeta med privatekonomi. 

___________________________________________________________________________________________

Hej på er! Här kommer senaste nytt.

Onsdag 11 september är det Skoljogg. 

Vi startar denna dag i hemklassrummen och är åter på skolan ca 12.30 därefter slutar eleverna för dagen. Klubben är öppen som vanligt. Skolan serverar ingen lunch denna dag så medtag matsäck, vattenflaska med vatten och oömma kläder, kanske en extra T-shirt.

Torsdag 12 september är Skolfotografering. 

 

Uppstartssamtal

I början av september kommer vi att ha uppstartssamtal. Info kommer skickas ut från respektive mentor.

Föräldramöte

Välkomna på föräldramöte torsdag 12 september kl 18-19 i aulan. 

 

Registeruppgifter

Första dagen fick eleverna blanketten "registeruppgifter". Jättebra om den kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt.

 

Vi ber er vårdnadshavare att ta del av skolans A till Ö, via skolans webbplats, samt uppdatera era uppgifter i Skolplattformen. Tack!

Vänligen AL5

Lena Lund Ma/No

Elin Tjernström SO

Christian Gustavsson Idh

Hanna Hallén Sv

Felix Unsöld Mu

 

_______________________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskurs 5

Hej på er! Här kommer senaste nytt.

Uppstartssamtal

I början av september kommer vi att ha uppstartssamtal. Info kommer skickas ut från respektive mentor.

Föräldramöte

Välkomna på föräldramöte torsdag 12 september kl 18-19 i aulan. 

Registeruppgifter

Första dagen fick eleverna blanketten "registeruppgifter". Jättebra om den kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt.

_______________________________________________________________________________________

Gemensamma nyheter för årskurs 5

Utflykt

På tisdag 27 augusti kommer vi att åka till ”puckelpist-planen” i Skärholmen. Vi samlas i klassrummet 9.00 och är tillbaka i skolan cirka klockan 13.00. Eleverna ska ha matsäck med sig och vi äter den ute. Kläder efter väder!​ Kom ihåg att ta med vatten att dricka.

Uppstartssamtal

I början av september kommer vi att ha uppstartssamtal. Info kommer skickas ut från respektive mentor.

Föräldramöte

Välkomna på föräldramöte torsdag 12 september kl 18-19 i aulan. 

Registeruppgifter

Första dagen fick eleverna blanketten "registeruppgifter". Jättebra om den kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt.

_____________________________________________________________________

 

Gemensamma nyheter för årskurs 5

Hej!

Hoppas ni haft en skön sommarledighet! Här kommer information kring skolstarten.

Måndag 19 augusti, klockan 09:00, startar terminen med en samling på skolgården. Vi kommer under förmiddagen lämna ut scheman för läsåret till eleverna i deras hemklassrum(samma som förra året). Inför denna termin behåller vi även de grupper som varit sedan tidigare. Denna dagen slutar eleverna efter lunch som serveras i matsalen kl 11.30. Klubben är öppen som vanligt.

Tisdag 20/8 startar eleverna enligt schema. Ni vårdnadshavare kan se scheman på skolplattformen. 

Tisdag 27/8 har vi en schemabrytande dag. Mer info om den kommer senare. 

 

Vi ber er vårdnadshavare att ta del av skolans A till Ö, som finns på hemsidan, samt uppdatera era uppgifter i Skolplattformen. Tack!

Vi kommer i samband med skolstarten dela ut pappret "registeruppgifter" som vi vill få ifyllda av er snarast.    

Vänligen AL5

Lena Lund Ma/No

Elin Stjernström SO

Christian Gustavsson Idh

Hanna Hallén Sv

Felix Unsöld Mu

Dela: