ÅK 4, Årskursnyheter från Skolplattformen

Hej!

Denna vecka avslutades på allra bästa sätt med en riktigt lugn och trevlig lunch. Vår nya rutin med fem tysta minuter fungerade idag alldeles utmärkt. Ingen lek, bus eller småprat, bara lugn och ro. Och även om vi bara har just fem tysta minuter så påverkar det hela lunchen på ett bra sätt. Beröm era barn för detta! 

En annan plats där vi behöver få en bättre miljö är korridoren utanför klassrummen. Det pågår ofta lekar där som passar dåligt inomhus, lekar av karaktären köra runt varandra på stolar, rida på ryggar osv.  Vi uppmanar alltid eleverna att ta en tur ut på skolgården om de har spring i benen. Korridoren behöver vara en lugn miljö så att eleverna kan ladda för kommande lektioner. Detta kan ni gärna ta upp hemma också.  

Vårt projekt med aktiviteter på fotbollsplanen avslutades också denna vecka. Det vinnande laget i frisbeeturneringen blev lag Rainbows (Susans mentorsgrupp) som vann tack vare schyst spel och flest fair play-poäng.  

Med det ber vi att få önska er en riktigt trevlig helg! 

Bästa hälsningar från arbetslaget, 
genom Martin 

 

Svenska
I veckan har vi skrivit korta berättelser i svenskan. Var och en fick dra tre lappar med en person, en plats och ett problem, för att sedan skriva sin berättelse utifrån detta. 

Eleverna har nu fått med sig sin läsläxa hem. I boken de har med sig finns ett bokmärke där det framgår vad som ska läsas varje vecka. Förutom att läsa i boken har de fått i uppdrag att sammanfatta handlingen för en vuxen samt läsa ett valfritt kapitel högt för samma person. Syftet är att de ska reflektera över läsningen, reda ut oklarheter och prata om saker som dyker upp. 

SO
Denna vecka satte vi igång med forntiden. Vi började med att titta på planeringen jag lagt in i skolplattformen och som ni kommer åt hemifrån.

Vi arbetar denna vecka med jägar- och samlarstenåldern, jämför olika källor, styrker under fakta och gör tankekartor för att skapa en helhetsbild. Då använder vi en sång, film och olika läroböcker. Vi har också arbetsfrågor. Eleverna förhör sedan varandra.

Teknik
Vi tittade på en film med fokus på bollen i historiskt perspektiv, vilken funktion bollen har för människor och hur man kunde göra bollar redan å forntiden.

Vi undersökte klassrumsfläkten, vilket behov hos människor som skapar en sådan, vad man tidigare använt för att svalka sig hur kommer de kanske se ut om man vidareutvecklar dem. Det kom många intressanta förslag.

Bild
Utifrån begreppet anfang skrev alla sitt förnamns första bokstav i stort format och dekorerade den vackert. Vi började redan förra veckan att titta lite på och några provade gammaldags skrivstil.

Matte/NO
I matte fortsätter vi med längdenheter och geometri. I NO arbetar vi med kemi.

Textilslöjd 
Eleverna har introducerats till symaskinerna; de får i lugn och ro lära sig grunderna, raksöm och zick-zack så att de kan börja sy på egen hand; det har blivit små kuddar, mobilfodral, hårsnoddar, en och annan väska. Det blir många repetitioner och många påminnelser om säkerhetsreglerna + tankar om material och miljötänk. Vi sopsorterar och återvinner men har också massor av nya tyger att välja på. 

Kontakt

Anna Videmyr, SO, bild, teknik
anna.videmyr@edu.stockholm.se

Elsa Arvidsson, textilslöjd elsa.arvidsson@edu.stockholm.se

Joel Hedin, engelska
joel.hedin@edu.stockholm.se

Martin Johansson, svenska samt arbetslagsledare
martin.h.johansson@edu.stockholm.se

Susan Goetzinger Hult, matte och NO
susan.goetzinger@edu.stockholm.se

Christer Lundquist, Klubben
christer.lundquist@edu.stockholm.se

Olof Olsson, specialpedagog olof.olsson@edu.stockholm.se

___________________________________________________________________________________________________

Hej!

Mycket information denna vecka, så håll i hatten.

Frisbee och maktlekar på mentorstiden
På mentorstiden denna vecka delade vi upp oss − halva gruppen var i klassrummen där de såg film och diskuterade ämnet maktlekar, medan andra halvan var på fotbollsplanen och spelade Ultimate frisbee. Denna ädla sport passar fint in i vårt arbete med trygghet och trivsel då den bygger på fair play. Till exempel är kroppskontakt inte tillåten, och lagen får extra poäng om de uppträder som ett föredöme på planen. Nästa vecka växlar vi grupperna så att alla får spela Ultimate frisbee och alla får vara med och diskutera maktlekar.

Matro och torkteknik
Som vi nämnde förra veckan behöver vi arbeta för att skapa en bättre matro under lunchen. Vi har därför berättat för eleverna att vi kommer att ha fem tysta minuter mellan 11.10 och 11.15. Förhoppningsvis kan detta leda till att vi får en bättre ljudnivå i matsalen, och att vi på sikt inte ska behöva dessa "fem tysta". Apropå matsalen så ber vi er alla (på förekommen anledning) att prata hemma om hur man använder en disktrasa när man torkar ett matbord. Här ser vi en klar utvecklingspotential.

Skolplattformen
Vi kommer framöver börja använda fler delar av den nya Skolplattformen, till exempel för att publicera planeringar och läxor, så det är önskvärt att ni alla försöker logga in där. Nästa vecka ska vi berätta mer om var ni kommer att hitta olika saker, så tills dess är det bra om alla testar att logga in på Skolplattformen. Om det är någon som inte lyckas med inloggningen ber vi er att anmäla detta till stadens support på adressen support.skolplattformen@stockholm.se. Skicka kopia till martin.h.johansson@edu.stockholm.se så har vi lite koll på hur många och vilka som inte kommer in.

Klubben på höstlovet
Klubben håller som vanligt öppet under höstlovet. Anmälan görs per mail till Crhille - christer.lundquist@edu.stockholm.se

Ämnesinfo

Svenska
Nu har eleverna fått välja en bok som de kommer att ha som läsläxa. De fick välja mellan tre olika böcker som nu är beställda och kommer nästa vecka. I denna läsläxa kommer även ni föräldrar bjudas in då eleverna kommer att ha i uppgift att läsa en del av boken högt. I veckan började vi även med en ny högläsningsbok, Billie - Avgång 9:42 mot nya livet av Sara Kadefors. 

Matte/NO
I matte fortsätter vi kommande vecka med längdenheter och geometri. I NO avslutar vi arbetet med ekosystem och startar upp med kemi. Eleverna kommer att få laborera och undersöka 5 främmande vita pulver. De kommer därför att få med sig ett papper med säkerhetsregler hem som det tillsammans med vårdnadshavare ska skriva på. Det är viktigt att det kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt.

SO
Vi har fortsatt att arbeta med geografi, haft fokus på den senaste istiden och de spår den lämnat efter sig i Sverige. Detta ger en förståelse för det vi fortsätter med, som blir först forntiden(historia) med jägarna som följer djuren efter istidens slut in i det som senare blir Sverige. Därefter kommer vi att jobba med Sverige och övriga Norden i geografi där vi då kan förstå hur naturlandskapet här har formats. 

Planeringen av forntiden publiceras på skolplattformen och tilldelas eleverna nästa vecka.

Teknik
Alla har valt ett föremål i klassrummet som är en teknisk uppfinning som man ska undersöka utifrån en modell som vi kommer att sedan ofta använda. Teknikfrågor introducerades som en utgångspunktför arbetet.

Bild
Vi övar på att skriva namnet på skrivstil på ett vikt papper, klipper runt det skrivna och viker upp pappret. Då fick man en fin form på den oskrivna sidan som kan sätta igång fantasin. Denna sida jobbade man vidare med för att skapa ex. en insekt, eller vad det ser ut att vara.

Kontakt

Anna Videmyr, SO, bild, teknik
anna.videmyr@edu.stockholm.se

Elsa Arvidsson, textilslöjd elsa.arvidsson@edu.stockholm.se

Joel Hedin, engelska
joel.hedin@edu.stockholm.se

Martin Johansson, svenska samt arbetslagsledare
martin.h.johansson@edu.stockholm.se

Susan Goetzinger Hult, matte och NO
susan.goetzinger@edu.stockholm.se

Christer Lundquist, Klubben
christer.lundquist@edu.stockholm.se

Olof Olsson, specialpedagog olof.olsson@edu.stockholm.se

Bästa hälsningar från arbetslaget, 
genom Martin

 

Hej 

Några gånger under läsåret planerar vi som skolledning att sammanställa några korta skolövergripande punkter och publicera dessa här på Skolplattformen. Syftet är att informera, er som vårdnadshavare, om viktiga nyheter samt pågående arbeten och relevanta utvecklingsprojekt. Informationen kommer att fokusera på skolövergripande frågor som vi bedömer kan vara av intresse för er.

På gång just nu:

  • Som en del i förvaltningens ambitioner om ökad digitalisering och skollagens skrivelser om tillgång till lärverktyg som behövs för tidsenlig utbildning kommer vi inom en snar framtid att utöka antalet digitala enheter på skolan. Planen är att eleverna i årskurs 4-9, likt många anda av stadens skolor, kommer att få tillgång till en egen enhet. Det kommer naturligtvis även att finnas enheter tillgängliga för årskurs F-3 men dessa kommer generellt sett inte att vara personliga. Mer information om införandet samt förutsättningarna för dess användning kommer att distribueras framöver.
  • Lokalmässigt pågår just nu ett omfattande akustikarbete för att förbättra ljudmiljön i huvudbyggnadens korridorer och trapphus. Projektet bekostas av Utbildningsförvaltningen och vår förhoppning är att de nya akustikplattorna på väggar och i tak kommer att resultera i en förbättrad ljudmiljö i skolan.
  • Skolans huvudbyggnad kommer under höstlovet att utrustas med entrévärmare. Detta är något som vi önskat länge. Insatsen, som genomförs av fastighetsägaren, bedöms komma att förbättra inomhusklimatet under årets kallare perioder.
  • Utbildningsförvaltningen har tagit fram ramarna för ett förväntansdokument som kommer att gälla i stadens skolor. Förväntansdokumentet kommer att tydliggöra vad man som elev och vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan samt vad skolan i sin tur förväntar sig av elever och vårdnadshavare. Vi håller just nu på med att finslipa det sista i vårt lokala dokument och kommer att informera om detta så snart det är klart. Från Katarina Norras sida kommer vi även att förtydliga vilken information ni som vårdnadshavare, på ett skolövergripande plan, kan förvänta er avseende planering, bedömning och betyg på Skolplattformen.
  • Skolan ser även över organisationen kring skolrådet och utvärderar detta gentemot befintliga och eventuella alternativa forum. Detta innebär att skolrådet inte kommer att hållas i dess tidigare form. Tillsvidare kan de valda skolrådsrepresentanterna, i de årskurser där det behövs, fortsätta fungera som representanter gentemot arbetslaget alternativt som klassföräldrar om det inte valts andra sådana inom årskursen. Valda representanter kommer även fortsättningsvis att bjudas in till minst ett arbetslagsmöte per termin för att möjliggöra en årskursrelaterad dialog kring eventuella frågor.
  • Skolan kommer under hösten att ansluta sig till appen "Skolmaten". Detta kommer göra det möjligt för elever och vårdnadshavare att via dator eller smartphone följa matsedeln på skolan. Veckans matsedel finns dessutom i Skolplattformen och sitter som vanligt även anslagen på dörren till matsalen.

Mvh

Skolledningen

__________________________________________________________________________________

Hej!

Först av allt, stort tack till Alfreds mamma Susanne som tog initiativet till onsdagens utflykt till Lillsved. Det blev på alla sätt en toppendag med samarbetsövningar, fin natur och till och med en liten solglimt. Regnet kom först när vi satt på bussen på väg hem. Efter utflykten har vi fortsatt att prata med eleverna om vad det är som utmärker ett bra samarbete, och detta kommer vi att arbeta vidare med framöver.  

Nästa vecka kommer vi även ha nya aktiviteter på fotbollsplanen på mentorstiden, och vi hoppas att eleverna kan använda sig av sina nyvunna insikter om samarbeten i detta.  

Matron under luncherna är inte riktigt så bra som vi skulle önska. Det är bra att eleverna har roligt tillsammans, men i nuläget är det på sina håll mer fokus på lek än på mat. Vi kommer att testa olika idéer för att förbättra detta, till exempel 10 tysta minuter eller liknande.

Till sist vill vi bara meddela att all personal har fått nya e-postadresser. Adresserna slutar nu med @edu.stockholm.se. De gamla adresserna kommer dock att fungera en tid framöver. 

Bästa hälsningar från arbetslaget, 
genom Martin

 

Ämnesinfo

Svenska
I veckan har eleverna bearbetat och skrivit rent sina texter med sommarminnen. Efter utflykten till Lillsved skrev och ritade vi kort som vi ska skicka till de som höll i övningarna. Utifrån elevernas tankar om hur ett samarbete bäst fungerar kommer vi även att göra en top 5-lista med våra bästa samarbetstips. Nästa vecka kommer vi även att dra igång ett litet arbete med berättande texter.  

Engelska 
Eleverna har arbetat med att skriva om sig själva och arbetat med olika verbformer. Ingen läxa till nästa vecka. 

Matte/NO
I matten arbetar vi med geometri. På NO-lektionerna fortsätter vi med ekosystem.

SO
Geografi. Hur berg bildas och bryts ner. Våra vanligaste bergarter. Start istiden och spåren den lämnade i vår svenska natur. Vi har även haft klassråd.  

Bild
Träna teknik att göra konturer och enbart svart inuti när man tecknade olika flygplan. 

____________________________________________________________________

Hej! 

Nu på onsdag den 2 oktober åker vi som ni säkert hört på utflykt. Samling på skolgården redan kl 7.00 för avgång kl 7.15. Vi kommer att vara utomhus, så ta på rejäla skor och kläder efter väder. Lunch äter vi på skolan när vi kommer tillbaka, men det är bra om barnen har med sig en lätt matsäck, till exempel macka, frukt och dricka. Ett detaljerat program för dagen finns i veckobrevet på Skolplattformen.  

Vi vill också meddela att det kommer att pågå it-arbete på skolan under nästa vecka, och personalens tillgång till datorer och e-post kommer att vara begränsad. Vid brådskande ärenden går det alltid att ringa till skolans expedition.  

Bästa hälsningar från arbetslaget,  

genom Martin 

 

Viktiga datum för åk 4 

Onsdag 2/10 Utflykt till Lillsved 

Ämnesinfo 

Svenska 
Denna vecka har eleverna gjort kamratbedömning av sina sommarminnen, vilket innebär att de har läst varandras texter, kollat efter stavfel och kommit med beröm och förbättringsförslag. Ett väldigt givande arbete. Nästa vecka får de bearbeta och skriva rent sina texter. Eleverna har haft vikarie i svenskan ett par dagar, och då har de arbetat med ordklasserna substantiv och adjektiv.  

Matte/NO 
I matten arbetar vi med geometri. På NO-lektionerna fortsätter vi med ekosystem. 

SO 
Denna vecka har vi repeterat hur man kan påverka på olika sätt. Vi har utgått från hur Greta Thunberg har gjort steg för steg och betonat mediernas roll i det hela och hur man får med sig så många. Vi repeterar allt vi har arbetat med i samhällskunskapen genom arbetsfrågor som alla har. Vi övar tillsammans och förhör varandra.   

Därefter startar vi med lite geografi med fokus på hur berg bildas, krafter som bryter ner berg och omformar landskapet. Man ska lära sig om Sveriges 2 vanligaste bergarter (här ingår bild).  

Teknik 
Alla har gjort tankekartor med allt i klassrummet som är tekniska uppfinningar. Vi såg på en film om saxen.  

___________________________________________________________________________________

Hej!

Nu har nästan alla haft sina startsamtal, och det har verkligen varit trevligt och givande att träffa er alla. Nästa samtal kommer att hållas i början på vårterminen och då kommer vi att utvärdera de mål som nu satts upp för eleverna. 

Vi har under veckan haft fortsatt fokus på situationen på fotbollsplanen. Vi har bland annat pratat om att det måste vara skillnad på hur man spelar med sitt fotbollslag och hur man spelar med klasskompisarna på rasten. Hårt spel med glidtacklingar och annat passar mindre bra i skolan. De fotbollslekar som eleverna har behöver också fungera så att nya deltagare kan komma med i spelet.  

Vi kommer att fortsätta denna diskussion med eleverna tills alla känner sig välkomna på fotbollsplanen på lunchrasterna, och ni får väldigt gärna prata om detta hemma också. Nästa vecka blir det också en mindre fotbollsturnering på mentorstiden.  

Onsdag 2 oktober kommer årskursen få åka på teambuilding-dag på Lillsved. Det är en mamma i gruppen som har tagit detta jättefina initiativ och som planerar dagen tillsammans med oss i arbetslaget. Detaljer om vad som gäller för denna dag kommer när det närmar sig.  

Bästa hälsningar från arbetslaget, 
genom Martin

 

Viktiga datum för åk 4

Onsdag 2/10 Utflykt 

Ämnesinfo

Svenska
Eleverna har nu skrivit ett första utkast på texterna om sitt sommarminne. Många målande beskrivningar av hur sommaren har luktat, låtit och smakat. Nästa vecka kommer eleverna få hjälpa varandra att utveckla texterna ytterligare innan de ska skrivas rent. På måndag blir det vikarie i svenskan. 

Matte/NO
I matten arbetar vi med geometri. På NO-lektionerna fortsätter vi med ekosystem.

SO
Vi har fortsatt med Barnkonventionen och fokuserat extra på allas lika värde. Det tillsammans med könsroller har vi diskuterat i olika grupper. Vad finns det egentligen som är olika förutom könet med hormoner? Finns det speciella tjej och killsporter? Varför i så fall? Därefter bestämdes att från och med nu ska alla få vara med och spela fotboll på fotbollsplanen. De gamla lite tuffa spelen killar spelat där hittills ska istället bli fotboll för alla. Detta var alla med på.

Vi har jobbat med den egna och familjens ekonomi. Efter detta kommer det arbetsfrågor på allt vi arbetat med denna termin i samhällskunskapen.

Teknik
Här har vi utgått från teknikfrågan vad det är som driver utvecklingen av uppfinningar, nya redskap. Då har vi utgått från att vi lever på jägarstenåldern och följer renarna in i det kalla kala landet som sedan blir Sverige. Vi behöver mat, vatten och kläder för att överleva. Hur ska vi få det? Vilka material finns och hur kan man använda dem?

Kontakt

Anna Videmyr, SO, bild, teknik
anna.videmyr@stockholm.se

Elsa Arvidsson, textilslöjd elsa.arvidsson@stockholm.se

Joel Hedin, engelska
joel.hedin@stockholm.se

Martin Johansson, svenska samt arbetslagsledare
martin.h.johansson@stockholm.se

Susan Goetzinger Hult, matte och NO
susan.goetzinger@stockholm.se

Christer Lundquist, Klubben
christer.lundquist@stockholm.se>

Olof Olsson, specialpedagog olof.olsson@stockholm.se

_______________________________________________________________________________________

Hej!

Stort tack alla ni som kom på föräldramötet i tisdags. Det var jättekul att träffa er och vi ser fram ett fint samarbete de kommande åren. 

En av de utmaningar vi har inom årskursen, och som vi även pratade om på föräldramötet, är situationen på fotbollsplanen på rasterna och till viss del på klubben. Vissa elever upplever att det är en hård jargong på fotbollsplanen och runt pingisbordet, och att alla inte känner sig välkomna att vara med. Vi kommer att arbeta med detta på flera sätt framöver: Dels kommer Anna att inom ramen för SO-ämnet prata om könsroller och idrott - varför är det mest killar som gör vissa saker och tjejer som gör andra, och måste det vara så? Vi planerar också att ha en mini-fotbollsturnering på mentorstiden, och även klubben planerar olika aktiviteter framöver. Vår förhoppning är att vi genom att skapa positiva upplevelser tillsammans kan svetsa samman gruppen och skapa ett bättre klimat. 

På skoljoggen i onsdags hade vi först lite otur med regn, men lagom till att vi gav oss ut i spåret klarnade det upp. Eleverna sprang, lunkade och gick sina fem kilometer och matsäck intogs i solen på Kärrtorps IP innan vi åkte tillbaka till skolan. 

I veckan som kommer håller vi startsamtal och ni är hjärtligt välkomna då. På tisdag är det inga vanliga lektioner utan eleverna är på klubben där in hämtar upp dem inför ert samtal. Uppe på våning 2 finns anslag om vilka salar just ert samtal ska hållas i. Kom i god tid! Om ni tar med barnen från skolan efter samtalen är det viktigt att ni meddelar klubben så att de vet. 

Bästa hälsningar från arbetslaget,
genom Martin

 

Viktiga datum för åk 4

Tisdag 17/9 Startssamtal

Ämnesinfo

Svenska
I veckan läste vi ut vår högläsningsbok Den magiska kepsen. Till elevernas stora förfäran (och viss förtjusning) slutade boken med något av ett kysskalas mellan huvudpersonen Mostafa och kompisen Anastasia. Efteråt skrev vi brev till Mostafa.

Eleverna har över helgen fått i uppdrag att fundera lite inför en kommande skrivuppgift. Texten ska handla om ett sommarminne och eleverna kan redan nu börja fundera över vad de vill skriva om. Läs mer om uppdraget på knorramartin.blog.
 

Matte/NO
I matten avrundar vi arbete med taluppfattning och ger oss in i geometrins värld. På NO-lektionerna fortsätter vi med ekosystem. 

SO
Denna vecka har vi arbetat med barnkonventionen. I SO använder vi mycket studieteknik som är en del av vårt arbetssätt.

Bild
Alla tecknar av sin sko. Vi tränar att titta noga på hur den verkligen ser ut, utgår från skons konturer. Vi tränar på att använda olika sorters pennor som är mjukare eller hårdare och hur man skuggar. Precis som när man tecknade av sin hand är detta öga-handkoordinationsträning.

Kontakt

Anna Videmyr, SO, bild, teknik
anna.videmyr@stockholm.se

Elsa Arvidsson, textilslöjd elsa.arvidsson@stockholm.se

Joel Hedin, engelska
joel.hedin@stockholm.se

Martin Johansson, svenska samt arbetslagsledare
martin.h.johansson@stockholm.se

Susan Goetzinger Hult, matte och NO
susan.goetzinger@stockholm.se

Christer Lundquist, Klubben
christer.lundquist@stockholm.se>

Olof Olsson, specialpedagog olof.olsson@stockholm.se

 

____________________________________________________________________________

Hej!

Ni ska alla ha fått ett mail med information kring startsamtalen som hålls den 17 september. De flesta av er har redan bokat en tid. Om någon saknar information om detta, hör av er!

På mentorstiden denna vecka har vi arbetat med en serie från UR som heter Berätta för mig. Serien behandlar saker som grupptryck, utsatthet och mobbning och första avsnittet ledde till bra och viktiga diskussioner om hur vi är mot varandra. Vi kommer att fortsätta arbeta med denna serie de kommande veckorna. (Läs mer om serien här.) 

På tisdag (10/9) kl 18 är ni varmt välkomna till föräldramöte här i skolans aula. Efter mötet, som pågår cirka en timme, finns möjlighet för er vårdnadshavare att stanna och prata ihop er en stund om ni så önskar. 19.30 behöver vi dock låsa om oss. 

På onsdag (11/9) är det dags för Skoljoggen. Eleverna i årskurs 4 springer 5 km, vilket är två varv längs den fina banan. Eleverna samlas på skolgården. Springkläder på och matsäck i ryggsäcken. Som vanligt inga kakor, godis, läsk osv. Vi är tillbaka på skolan efter lunch, och då har klubben öppet som vanligt. 

Viktiga datum för åk 4

Tisdag 10/9 kl 18.00 Föräldramöte 

Onsdag 11/9 Skoljoggen

Tisdag 17/9 Startssamtal

Ämnesinfo

Svenska
I veckan har vi lyssnat på Laleh och skrivit tackdikter, det vill säga dikter där vi tackar människor, platser, husdjur eller annat vi gillar. Resultatet (70 fantastiska dikter!) hittar ni på knorramartin.blog.

Vi har även fortsatt att prata om hur vi uttrycker oss när vi spelar onlinespel och vilka eventuella konsekvenser det kan få. Kanske kan vi så småningom formulera hur vi skulle vilja att det var.   

Matte/NO
I matten jobbar vi med tallinjen och talens ordning och värde. Under varje mattelektion bryter vi i ca 10 min och jobbar helt tyst till relaxmusik i ett speciellt häfte, detta  är mycket uppskattat av eleverna. I NO fortsätter vi med ekosystem.

SO
Vi har haft gruppövningar om olika sätt att bestämma: diktatur, anarki och demokrati (ritövning). Vi jobbar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Teknik
Fokus denna gång var att reflektera över vad man har på sig som är tekniska uppfinningar.

Bild
Den ingår i SO:n. Förra vecka hade vi en hel timme enbart bild istället för 30 min.

Kontakt

Anna Videmyr, SO, bild, teknik
anna.videmyr@stockholm.se

Elsa Arvidsson, textilslöjd elsa.arvidsson@stockholm.se

Joel Hedin, engelska
joel.hedin@stockholm.se

Martin Johansson, svenska samt arbetslagsledare
martin.h.johansson@stockholm.se

Susan Goetzinger Hult, matte och NO
susan.goetzinger@stockholm.se

Christer Lundquist, Klubben
christer.lundquist@stockholm.se>

 

Dela: