ÅK 4, Årskursnyheter från Skolplattformen

ÅK 4, Årskursnyheter från Skolplattformen

Hej! 

Nu är vi igång igen efter ett långt jullov och det är så roligt att få möta alla elever. Denna första korta vecka har vi haft fokus på att lära känna varandra i de nya grupperna, och stämningen i klassrummen och i korridoren har varit på topp.  

Som ni säkert vet har vi två lärarstudenter från Stockholms universitet hos oss i årskursen, Sofie och Elisa. De är med oss även under nästa vecka då de också kommer att hålla i flera lektioner i olika ämnen. 

Årskursens mål för den kommande veckan: Var och en sitter på sin plats i matsalen. Detta utifrån att många elever minglar runt bland borden eller sitter vänd mot ett annat bord.  

Slutligen kan vi berätta att vi har fått en ny elev till årskurs 4. Vi hälsar Iris med familj varmt välkomna! 

Bästa hälsningar från årskursen, 
genom Martin 

 

Ämnesnyheter

Svenska 
Det första större arbetsområdet i svenskan kommer att bli ett faktaprojekt. Eleverna kommer att få samla fakta, skriva en text och skapa en presentation om ett valfritt ämne. Då flera lektioner nästa vecka kommer att ledas av våra VFU-studenter så drar vi dock igång det arbetet först vecka 4. 

Matematik 
Vi fortsätter med multiplikation och division under vecka 2 och 3. 

NO 
Vi drar igång med fysik där vi bland annat ska undersöka densitet och ytspänning. 

Bild 
Alla har ritat profiler som även när man tittar på dem kan se ut som en vas (optisk synvilla). Sedan utvecklade man uppgiften vidare och skapade ett eget konstverk. 

SO 
Vi har pratat om hur man ska kunna vara trygg i skolan och hur man ska vara en bra klasskamrat. Detta återkommer vi till nästa fredag för att se hur det fungerat. 

Vi har även valt nya elevrådsrepresentanter. 

Kontakt

Anna Videmyr, SO, bild, teknik
anna.videmyr@edu.stockholm.se

Joel Hedin, engelska
joel.hedin@edu.stockholm.se

Martin Johansson, svenska samt arbetslagsledare
martin.h.johansson@edu.stockholm.se

Susan Goetzinger Hult, matte och NO
susan.goetzinger@edu.stockholm.se

Christer Lundquist, Klubben
christer.lundquist@edu.stockholm.se

Olof Olsson, specialpedagog olof.olsson@edu.stockholm.se

 

Dela: