ÅK 2, Årskursnyheter från Skolplattformen

Oj! vad den här veckan gick fort.

Tack för ett trevligt föräldramöte .Några saker vi skulle komplettera med har vi inte fått svar på än t.ex Lucia och skolavslutningstider.

Vi skickar ut protokollet på måndag.

Den här veckan har vi: 

Engelska

Vi arbetar i workbook – Animals och leken What animal am I? Fråga barnen hur leken går till ock lek gärna hemma.

 

-pig                -horse           -cow             

-mouse          -cat                -sheep          

-bird               -fish               -dog

 

Matematik, vi fortsätter träna på addition och subtraktion med tiotalsövergång. Vi har också spelat 100 spelet.

No, vi har fortsatt skriva om björk och hägg,som finns på skolgården.

Bild, vi arbetade med en ny konstnär. Carl Johan de Geer. Vi har också läst hans bok Örnis bilar och tittat på Jan Lööfs Södermalms bilder.

Sv med Emil. Eleverna har skrivit stödord och sedan en berättelse. Skattjakten.

Sv med Lisbeth, Vi läser om rövarna i Kamomilla stad och introducerade korsord igen. Vi har också haft ett klassråd. Protokoll kommer upp i hallen.

gymnastiken tränade eleverna i en hinderbana.

So, Vi fortsätter arbeta med Bronsåldern. Några elever visade sina bärnstenshalsband.

Musik.Karin har tränat eleverna i hur man använder sin röst.

 

Nästa vecka vill vi påminna om badkläder till simningen.

Nya Ma/No läraren Jeanette börjar på onsdagen den 25/9. Vi vill ge henne en lugn start tillsammans med barnen och kommer att säga nej till föräldrabesök, tills efter höstlovet.

Utvecklingssamtalen blir v. 42+43. Tider kommer upp slutet på nästa vecka.

Trevlig helg

Lisbeth och AL 2

________________________________________________________________________

Veckobrev inför vecka 38

Skoljoggen gick galant med bra väder i ryggen sprang vi 2,5 km. Vi åt matsäck och gick till parkleken Fyren och lekte. En härlig dag helt enkelt.

Vi vill hälsa Emil  välkommen till oss i åk 2. Emil kommer vara vikarie i svenska fram tills Maria kommer.
Emil är ett bekant ansikte för eleverna då han varit vikarie hos oss tidigare veckor.

Toalettvett
Under veckan så har någon/några av barnen kissat på golvet på toaletterna. Dessutom har någon/några dragit loss den fasta tvålen och slängt i toaletterna vid några tillfällen. Vi har pratat med alla barnen att så får man naturligtvis inte göra och vi har sagt att man lämnar toaletten så som man själv vill att den ska vara när man själv går in. Det är viktigt att alla känner att det är fräsch och okej att gå på toaletten i skolan. Vi har i den mån vi kunnat följa med eleverna och kollat att det ser bra ut innan och efter. Hör gärna hemma hur barnen har upplevt att det varit. 

Matematik
Vi har börjat öva problemlösning, matematikuppgifter med text. I texten fick de öva sig att:

Läs texten flera gånger.
Vad är frågan.
Vilka ledtrådar har jag fått.
Vilket räknesätt kan jag använda.
Skriv uträkningen och ett svar.

Barnen var duktiga på att lösa uppgifterna. Men vi ska öva mer på begreppen fler och färre.

NO
Förra veckan tittade vi på vilka slags träd som växer på skolgården, 5 vårtbjörkar och en hägg. Den här veckan skriver och ritar vi om björk och hägg. Dessutom har vi tittat på fantastiska träd, ex. världens äldsta träd (som finns i Sverige), världen högsta träd, Sveriges högsta träd och trädet med bredast omkrets.

Slutligen har vi tittat på årsringar från träd som är fällda i trakterna av Kolmården (vid Maries sommarstuga).

/ Marie

SV
Vi har jobbat med ordförståelse där eleverna utifrån en bild fått välja ord till en stödordskarta. Därefter har de utifrån sina stödord fått skriva en berättande text och slutligen för en kamrat läst upp sin text. Eleverna har också tilldelats två nya böcker som vi jobbat med – en läsförståelsebok och en arbetsboks för att öva sin handstil.

Under veckan har de även fått en uppgift att göra hemma – att i en morgon, dags eller kvällstidning läsa en artikel och om de själva vela så fick de redovisa för klassen vad de läst. Detta för att uppmuntra till att ta del av nyheter samt läsa texter som eleverna utryckte de ”var skriven på vuxenspråk”.

/Emil

Bild
På bilden har vi övat att använda aquapennor och micro små penslar. Vi kommer att öva lite till. Pennorna kräver att eleverna behärskar och förstår hur man använder dem ihop med pensel. 

/Lisbeth

Engelska
Vi arbetar i workbook – Numbers. Vi pratar om frasen What is it? och ordet between. Vi övar på att dra streck mellan siffrorna så får man veta vad bilden föreställer.
/ Jia-miin

"Från och med fredag 20 september kommer jourfritids för elever i förskoleklass att bedrivas på förskoleklassens skolgård. Årskurs 1-3 jourfritids bedrivs på samma sätt som tidigare. Närvaron noteras på ordinarie krysslista i respektive årskurs lokaler. Jourfritids kommer att bedrivas av samma pedagoger som tidigare. Förändringen tror vi kommer underlätta övergången till ordinarie verksamhet samt tillgången till ordinarie lokaler vid eventuellt sämre väder. Anmälan till jourfritids görs på samma sätt som innan."

               Trevlig helg!

________________________________________________________________________

Årskursens nyheter

Med lektioner, Simning, skolfotografering och Veckans lek har veckan gått i rasande fart. Simningen går jättebra. Glöm inte simkläder varje tisdag för grupp A och B och C på fredagar.

Matematik:
På matematiken har vi övat på att addera och subtrahera ental och tiotal (utan tiotalsövergång). Sedan har vi spelat spel som övar ental och tiotal samt känslan för tals storlek.

NO:
Nu har höstens första månad kommit och vi har pratat om vad som händer i naturen när hösten kommer. Vi såg en film om hösten och har skrivit/ritat om hösten.

Sv med Lisbeth
Vi har under svenskan med mig skriver texter om bronsåldern.

/ Lisbeth

 

SO
Vi har den här veckan sett en film och jobbat med bronsåldern.   

Bild
Vi har fortsatt arbetat med Ulrika Hydman Vallien.  

SKOLJOGGEN
På onsdag den 11/9 har vi skoljogg på Kärrtorps IP. Vi ska springa/jogga 2,5 km och ha matsäck för hela dagen.
 Bra kläder och gärna en extra vattenflaska. Vi är tillbaka senast 14.30.

Viktiga datum:
Onsdag den 18/9 kl 18-19.30 är det föräldramöte i röd matsal.

 

 

Vårt nummer är 08-50842933.

 

Trevlig helg!

___________________________________________________________________________________________

Hej!

Vi vill börja med att förtydliga att veckobrevet går att läsa på https://katarinanorraskola.stockholm.se/ klicka vidare på elev/vårdnadshavare, i högerspalten finner ni längst ner Information från skolplattformen och sen ÅK 2, Årskursnyheter från skolplattformen.

Simningen fungerade jättebra i tisdags.  Vi alla ser fram emot nästa veckas besök. Idag (läs fredag), blev det en schemamiss som gjorde att vi missa veckans simskola men vi hann bada bubbelpool och basta. Det ska vara löst till nästa fredag.

Vi påminner om kläder efter väder och gärna extra kläder.

Vi vill hälsa Karolina varmt välkommen till oss i arbetslaget 2. Karolina kommer arbeta heltid på fritids. Samtidigt tackar vi Linda som varit hos oss nu i två veckor.

Torsdag den 5/9 har vi skolfotografering.

Sv
Innan den nya svenskläraren Maria kommer och kan bestämma hur läsläxan ska vara så är det viktigt att hålla igång läsningen. Så i måndags, 26/8, fick barnen ett varsitt läsprotokoll som sträcker sig över 3 veckor. På måndag 16/9, vecka 38, så lämnar ni det till skolan och får ett nytt lässchema. Barnen behöver läsa en kvart om dagen för att träna på sin läsning. Barnet läser högt och en vuxen lyssnar. Välj en bok som känns lagom för ditt barn, hjälp till att förklara svåra ord och fråga gärna efteråt vad det handlade om.

Kommande händelser

Skoljogg onsdag den 11 september.
Föräldramötet - Onsdag den 18 september kl. 18-19.30 i röd matsal.

 

Vårt nummer är 08-50842933.

 

Trevlig helg!

___________________________________________________________________________________________

Nu är första skolveckan till ända.

 

Det var härligt att se alla igen! Barnen har anpassat sig fint till hemklassrummen och bänkarna. 

Matematik:
Barnen har fått sina nya matematikböcker, Favorit 2A och de första uppgifterna har varit att repetera addition och subtraktion. Under året kommer eleverna arbeta inom talområdet 0 – 100.

SO:
Repetition av tidslinjen och sten, brons och järnåldern.

Bild:
Vi arbetade med Ulrica Hydman Vallien.

NO: 
Vi arbetar med årstidsväxlingar och nu sensommaren. Vi har tittat närmare på rönnen och skrivit/ritat i årstidsböcker.

SV: 
Vi har arbetat med ordförståelse och läste Egner, Folk och rövare i Kamomilla stad.

På tisdag har skolan schemabrytande dag men vi kommer ha en vanlig skoldag med simskolan på Eriksdalsbadet.
Tisdag för grupp A (kl. 13-13-30), grupp B (kl.13.40-14.10) och fredag för grupp C (kl.13.40-14.10). Badkläder och handduk ska med.

Idrott på onsdagar. Glöm inte idrottskläder. 

Nu kan ni boka in föräldramötet. Onsdag den 18 september kl. 18-19.30 i röda matsalen.

Vi vill hälsa Alieu välkommen till åk 2. Han kommer att vara hos oss varje eftermiddag under höstterminen och språkträna. Mihret är kvar hos oss på förmiddagar.

Vårt nummer är 08-50842933.

 

Trevlig helg!

_______________________________________________________

Jourfritids

Fredag den 23/8, arrangeras det första jourfritidstillfället. Öppning sker som vanligt i F-klassens lokaler fram tills klockan 07:25. Efter 07:25 lämnar man sitt barn till en av pedagogerna på skolgården vid skolans huvudbyggnad. Jourfritidsverksamheten pågår fram till 09:00 då jourfritidspersonalen följer eleverna till arbetslagen där ordinarie personal tar emot sina elever i årskursens hemvister.

 

Fritidshemsverksamheten öppnar 09:00 på fredagar.

Till höstterminen genomför vi en förändring angående när våra arbetslag har sina arbetslagsmöten.

Tidigare år har lågstadiets arbetslagsmöten legat utspridda över fyra olika dagar. Barnen vars arbetslag haft möte har under dessa två timmar blivit bemannade av fritidshemspersonal från ett annat fritidshem. Det här upplägget har haft sina utmaningar för eleverna och varit svårt att organisera. Fritidshemspersonalen har lånats ut från sitt ordinarie arbetslag och barn har fått möta onödigt många vuxna.

För att göra vår fritidshemspersonal mer närvarande i arbetslaget, och därigenom våra elever tryggare, väljer vi i år att lägga alla lågstadiets arbetslagsmöten vid samma tidpunkt (fredagar 07:30 – 09:00) och stänga den ordinarie fritidshemsverksamheten under denna morgon fram tills klockan 09:00. Vi vädjar till vårdnadshavare att under den här morgonen ta sovmorgon med era barn alternativt göra allt som går för att lämna så sent som möjligt. För de vårdnadshavare som inte har möjlighet att ta sovmorgon finns alternativet att anmäla sitt barn till jourfritids som hålls på skolgården med extern personal. Anmälan om jourfritids på fredagar mellan 06:30 och 09:00 görs till arbetslaget eller expeditionen.

Med vänlig hälsning

Skolledningen

 

På måndag ses vi klockan 09.00 på skolgården. Ni hittar oss vid lusthuset med årskurs 2:s skylt. Vi samlas en stund och sedan går barn och pedagoger gemensamt in till klassrummen. Första skoldagen slutar vid lunch kl 10.50 därefter tar fritids vid. Fritids öppnar och stänger som vanligt.

From tisdag den 20/8 går vi efter schemat. Ingen idrott första veckan. Gymnastikkläder ska med from onsdag v 35. Barnen kommer att få registeruppgifter och scheman. Vänligen fyll i registeruppgifterna noggrant och lämna snarast till oss personalen. 

Nytt för i år är att vi kommer ha hemklassrum. Gamla So-rummet( köket) blir hemklassrum för grupp A, svenska-rummet blir hemklassrum för grupp B och matte-rummet blir hemklassrum för grupp C. Det blir nya arbetsgrupper. Eventuellt får barnen också en ny hyllplats i närheten av sitt hemklassrum.

Nytt för i år är även att barnen börjar 09.00 på fredagar, då hela lågstadiet har arbetslagsmöte från 07.30. Det finns möjlighet till jourfritids och anmäls till bitr rektorn Roger From,  roger.from@stockholm.se

Vi hälsar tre nya elever Arthur, Hilda och Vivi välkomna till oss. Vi hälsar även Maria Grönqvist (SV, kommer i okt) välkomna till oss på Stjärnan.

Den här terminen kommer vi ha simskola på Eriksdalsbadet som är en del av idrotten. Simskolan börjar tisdag den 27/8 för grupp A (kl. 13-13-30) och grupp B (kl. 13.40-14.10) och fredagar för grupp C (kl 13.40-14.10).  

Mer information kommer i nästa veckobrev.

Hälsningar ÅK 2

 

Brev från Skolledningen:

Inför uppstarten vill vi informera er om att vi har några förändringar som väntar barnen när de kommer tillbaka till skolan.

Eleverna kommer under det här läsåret ha hemklassrum (eleven har alla sina teoretiska ämnen i samma sal) istället för att gå mellan de tre klassrummen som tidigare. I och med förändringen till hemklassrum har vi köpt in nya skolbänkar till alla elever i årskurs 1-3.

Sanna Erhardt har fått ett nytt jobb närmare sitt hem och Marie Hjalmarsson slutar hos oss en bit in på höstterminen. Maria Grönquist, som tidigare jobbat i Nacka, ersätter Sanna som lärare i svenska så snart hon avslutat sin tidigare tjänst. Just nu intervjuar vi ersättare för den tjänst Marie under höstterminen avslutar.

Skolan startar den 19 augusti, klockan 09:00, med en samling på skolgården. Arbetslaget publicerar, under nästa vecka, mer information på Skolplattformen angående uppstarten.  

Med vänlig hälsning

Skolledningen

Dela: