Fritidshem

Vårt fritidshem är integrerat med skolan. Fritidshemvisten är åldersuppdelade, och samma pedagoger som arbetar med eleverna under undervisningstid följer med dem under eftermiddagen.
I åk 4-6 finns fritidsklubben, som har ett eget hemvist.

För att komma i kontakt med personalen som öppnar och stänger i förskoleklassens lokaler (Åk F-3) finns en telefon. Dit kan man som vårdnadshavare t.ex. höra av sig för att informera om förseningar vid hämtning.

Hämtning och lämning vid förskoleklass: 08-508 42 864

Fritidshem förskoleklass: 08 - 508 42 864

Fritidshem åk 1: 076 - 124 53 64

Fritidshem åk 2: 076 - 124 29 76

Fritidshem åk 3: 076 - 124 29 79

Fritidsklubben: Mattias 08 508 430 13, Mia 08 508 430 14, Christer 08 508 429 73
Öppet mellan 08:30-17:00

Skol IF: Idrottslärare Lars Stahlin driver Skol IF, honom når du på: 08 508 429 88
Medlemsavgift är 20kr/läsår

 

 

Dela: