Välkommen till Katarina Norra skola

Katarina Norra är en kommunal grundskola, åk F-9, i hjärtat av Södermalm.

Som ett led i att erbjuda bästa tänkbara undervisning har vi ämneslärare i samtliga stadier, åk 1 – åk 9. De håller sig hela tiden uppdaterade gällande aktuell forskning inom sina ämnesområden.

Som ett starkt och mycket kompetent stöd avseende elevernas sociala utveckling finns fritidsverksamheten i åk F-3 samt Fritidsklubben, åk 4-6. 

Våra studiemotiverade elever blir ständigt engagerade i sitt eget lärande. Detta synliggörs bland annat i de elevledda utvecklingssamtalen.

Samtidigt som vi ständigt utvecklar våra kunskaper och elevernas kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) ger vi kultur ett stort utrymme i elevernas lärande. Det tar sig t ex uttryck i kulturdagar och en temavecka i samarbete med Skapande skola.

Vår ambition är för övrigt att vara en normsfri skola där olikheter ses som en tillgång.

Sist men inte minst månar vi om ett gott samarbete mellan hem och skola.

Nyheter

Dagens mat

Veckans matsedel

Kalender

  • Heldag Studiedag. Fritids stängt
  • Heldag Sudiedag, fritids stängt

    Beskrivning: Fritids stängt

  • Heldag Skolan börjar